NOVOBEČEJCI OPOMENUTI ZA NEPLAĆANjE SAMODOPRINOSA OD PRE DEVET GODINA

Neki nisu dobili ni rešenja

Nakon poziva sa društvenih mreža žitelji Novog Bečeja počeli su da potpisuju peticiju kojom traže da se prestane sa naplatom zaostalog duga i kamate za samodoprinos za prihode od poljoprivrede iz 2011. godine. Oni smatraju da su ova potraživanja zastarela 2017. godine, a u Poreskoj upravi navode da apsolutna zastarelost nastupa tek za dve godine.
Novobečejac Siniša Tajkov je jedan od poljoprivrednika kome je stigla opomena za naplatu samodoprinosa od pre devet godina. Zato je potpisao peticiju u kojoj traži da se to stavi van snage. Kaže da mu rešenje nikada nije uručeno, a opomenu je dobio i preminuli član familije.
– To što je opomenut i moj pokojni deda rastumačeno je da je kasnije odrađena ostavinska rasprava, pa se poljoprivredno zemljište vodilo na njega. Otac, majka, brat i ja smo dobili opomene, što opet izaziva sumnju da baš niko od nas to nije platio, a da je u rukama imao rešenje 2011. ili 2012. godine – kaže Tajkov.
N. M.

Opširnije u štampanom izdanju