OKONČAN SLUČAJ KAŠTEL „VARVARO”

Opština Nova Crnja uložila žalbu

Privredni sud je 17. oktobra doneo i javno objavio nepravosnažnu presudu kojom se tužbeni zahtev tužioca Opština Nova Crnja odbija kao neosnovan.
Tim zahtevom Opština je tražila da se tuženi Kaštel „Varvaro” doo Srpska Crnja, sa svim licima i svojim stvarima, iseli iz zgrade ugostiteljstva (ukupne površine 620 kvadratnih metara) i pomoćne zgrade (466 kvadratnih metara), kao i sa katastarske parcele na kojoj se nalaze predmetni objekti, upisanoj u list nepokretnosti, i preda državinom tužiocu u roku od 15 dana od prijema pismenog otpravka presude. Presuda obavezuje Opštinu Nova Crnja (tužioca) da u roku od osam dana plati tuženom iznos od 62.346 dinara za troškove parničnog postupka, potvrdio je Privredni sud za naš list.
Kako navode, protiv navedene presude tužilac je preko svog punomoćnika blagovremeno izjavio žalbu Privredno-apelacionom sudu. Pred Privrednim sudom se vodio spor između Opštine Nova Crnja i zakupca Kaštela zbog raskida ugovora o zakupu.
Podsećamo, na jednom od poslednjih ročišta za glavnu raspravu prisustvovali su predsednik Opštine Nova Crnja i zakonski zastupnik tužioca Pera Milankov i punomoćnik tužioca, zamenik punomoćnika tuženog, kao i svedok policijski službenik u MUP, Odeljenje za vanredne situacije Zrenjanin.
Dorina Mihai, zakonski zastupnik tuženog, nije pristupila zbog zdravstvenog problema. Tada je bilo reči, između ostalog, o neizmirenim računima za električnu energiju zbog čega je Milankov zvao „Elektrovojvodinu” sa nalogom da se obustavi struja u dvorcu „Varvaro”, da se ne bi gomilali računi koje bi Opština morala da plati, kao i o protivpožarnoj dokumentaciji, o čemu je svedočio policijski službenik.

I. I.