OKRUGLI STO NA TEHNIČKOM FAKULTETU: Mladi i preduzetništvo

Nezaposleni, posebno mladi od 15 do 24 godine, su jedan od ključnih ekonomskih problema u Srbiji. Tehnički fakultet Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu predstavio je danas rezultate prošlogodišnjeg istraživanja Analiza stavova i mišljenja mladih u vezi sa pokretanjem sopstvenog biznisa i primene društveno odgovornog poslovanja”. Istraživanje je obuhvatilo 350 ispitanika u regionu srednjeg Banata – sa Fakulteta i Visoke tehničke škole strukovnih studija i nezaposleni,a realizovano je uz finansijsku podršku Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost .

fakultet (3)fakultet (1)

– Istraživanje je pokazalo da velika većina ispitanika gleda afirmativno na privatni biznis, kao i pokretanje i vođenje biznisa – rekao je prof. dr Dragan Ćoćkalo, rukovodilac projekta.- Privatni biznis je za većinu mladih rizik i neizvesnost, ali i zadovoljstvo i samodokazivanje. Kao glavne razloge za nepokretanje sopstvenog posla, izdvojili su se nedovoljno finansijskih sredstava, neizvesna ekonomska i politička situacija, ali i – “nemam pravu ideju”.

fakultet (4) fakultet (5)

Za okruglim stolom koji je danas organizovan, razgovaralo se i o preuzetništvu u sektoru informacionih tehnologija, samozapošljavanju i razvoju preduzetništva kod mladih kroz obrazovanje i obuke. Takođe, i stvaranje ambijenta za preduzetništvo i stimulativne mere za pokretanje biznisa. O tome su u plenarnom delu govorili prof. dr Branko Markoski, prof. dr Dragana Glušac, prof. dr Milan Nikolić i prof. dr Dragan Ćoćkalo.

Učesnicima skupa su se obratili Duško Radišić, pomoćnik gradonačelnika i prof. dr Dragica Radosav, dekanka TF Mihajlo Pupin”.

M.B.

fakultet (6) fakultet (10) fakultet (9) fakultet (8) fakultet (7)