OPŠTA BOLNICA „ĐORĐE JOANOVIĆ“: Produžena akreditacija

Tim spoljašnjih ocenjivača koji čine Aleksandra Vračarić i Tanja Erdeljanović su nakon izvršene posete Opštoj bolnici „Đorđe Joanović” 24. maja produžili akreditacijski status na period od 7 godina (od 2019. do 2026. godine).

Kako su naveli iz Bolnice, ocenjivači su tokom svoje posete proveravali usklađenost rada zdravstvene ustanove sa standardima za akridetaciju, pregled dokumentacije  i planova za unapređivanje kvaliteta, kao i rad same zdravstvene ustanove. U skladu sa tim, redovna godišnja poseta se sprovodi u cilju utvrđivanja načina na koji zdravstvena ustanova održava utvrđeni nivo kvaliteta  na osnovu koga je stekla sertifikat o akreditaciji.

Ocenjivači su istakli da je opšti utisak da se u bolnici radi i planira u skladu sa akreditacijskim standardima i da je evidentna rešenost rukovodstva, kao i zaposlenih, da se kvalitet rada, bezbednost, zdravlje kako zaposlenih tako i korisnika usluga  podignu na još viši nivo. Opšta bolnica „Đorđe Joanović” svakom redovnom posetom spoljašnjih ocenjivača potvrđuje stečeni akreditacijski status i održava kontinuitet.

A.K.