Őrségváltás az Emmenuel kamarakórúsnál új Karnagy és új Elnök

Két évtizedes sikeres munka után
Az Emmanuel kamarakórus nemrégiben megünnepelte megalakulásának és tevékenységének húsz éves évfordulóját. A jubileum után a kórus megtartotta rendes évi közgyűlését, melyen beszámoló hangzott el a múlt évi eseményekről valamint a pénzügyi helyzetről. Ezt követte az utolsó napirendi pont melyben a jelenlevők nagy meglepetésére benyújtották lemondásukat Konrád Emma karnagy és Balázs József, a kórus elnöke. Húsz éves folyamatos aktivitás és munka után mind a ketten egészségi állapotukra hivatkozva indokolták leköszönésüket. A kórus további működése érdekében Konrád Emma ajánlatot tett, hogy a karnagyi tisztséget Dutina Vilma zenetanárnő, az elnökit pedig Kelemen Imre vegyék át. A közgyűlés nagyon szomorúan, de megértően elfogadta a kórus vezetésében történő változást. A leköszönő vezetők sok sikert kívántak utódainak a kórus további munkájához.