PEJSMEJKER CENTAR ZRENJANINSKE BOLNICE OBELEŽIO 15 GODINA POSTOJANJA

Bez listi čekanja

Kada je 2008. godine u Opštoj bolnici (OB) „Đorđe Joanović” otvoren treći Pejsmejker centar u Vojvodini, tadašnji direktor ustanove dr Mileta Mihajlov istakao je da je osvajanje ove medicinske tehnike veliki kvalitativan iskorak za zdravstvo u regionu.
Dr Zoltan Lazar je 11. juna te godine, uz asistenciju svog mentora dr Dragana Kovačevića sa Klinike za kardiologiju Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici, obavio prvu intervenciju i ugradnju trajnog pejsmejkera (PM) u zrenjaninskoj zdravstvenoj ustanovi. Od tada, dr Lazar je samostalno, uz podršku medicinskih sestara i tehničara, obavljao ovakve operacije i vodio ambulantu za pejsmejkere srca i poremećaje srčanog ritma.

STRUČAN TIM
Do 2021. je urađeno oko 800 intervencija, uključujući i nekoliko implantacija kardioverter defibrilatora i kontinuiranih snimača srčanog ritma.
I nakon odlaska dr Zoltana Lazara iz ove ustanove, Pejsmejker centar je nastavio sa radom, uz podršku direktora Opšte bolnice dr Igora Kitareskua, načelnice Internog odeljenja dr Sanje Đurin, šefa Koronarne jedinice dr Jelene Lukić Petrov, kao i dr Dragana Kovačevića. Od 2021. godine Pejsmejker centar je odvojeni odsek Internog odeljenja i na njegovom čelu je kardiolog dr Jelena Lukić Petrov. Odgovorna sestra je Martina Ninković.
– Profesor dr Dragan Kovačević dolazi u našu ustanovu jedanput nedeljno radi edukacije lekara i tehničara, a u cilju njihovog osposobljavanja za samostalne implantacije odnosno zamene antibradikardnih uređaja. U toku je edukacija dr Jakova Dabića, lekara na specijalizaciji za rad u sali za implantaciju trajnih elektrostimulatora srca. Uz obučenog tehničara/instrumentara Srđana Bengina, timu Pejsmejker centra pridružili su se i tehničari Edvin Horvat i Nenad Stojanov – navodi šefica Koronarne jedinice dr Jelena Lukić Petrov u informatoru „Glas bolnice”.

PREMEŠTAJ U ANGIO SALU
Pejsmejker centar je pretprošle godine premešten iz Urgentnog centra u angio salu na Odeljenju radiologije čiji rendgen tehničari čine deo tima tokom operacija.
– Na taj način nam je omogućen rad na savremenijem rendgen aparatu koji nam je dostupan i za implantaciju privremenih pejsmejkera srca uz vizualizaciju, a ne samo „na slepo” kao do sada u Koronarnoj jedinici. Poliklinička služba je nastavila sa ambulantnim radom jednom nedeljno, tačnije utorkom, i bavi se kontrolom ugrađenih uređaja, kao i trijažom bolesnika – ističe dr Lukić Petrov.
Od polovine 2021. godine do danas obavljeno je više od 120 intervencija odnosno implantacija i zamena generatora.
– Posebno smo ponosni na činjenicu da lista čekanja nije postojala ni ranije, a nema je ni danas, jer bolesnici praktično budu operisani čim se za to postavi indikacija i pribave potrebni preoperativni nalazi. U planu je dalje usavršavanje i obuka zaposlenih radi sticanja potrebnih veština za ugradnju implantabilnih kardioverter defibrilatora u prevenciji naprasne srčane smrti. Takođe, nastavljena je saradnja sa regionalnim zdravstvenim ustanovama koje nemaju mogućnost ugradnje pejsmejkera srca – zaključuje dr Jelena Lukić Petrov.

S. V.
Foto: Zoran Međo