POČELA ISKLjUČENjA SA VODOVODNE MREŽE: 7,5 hiljada dužnika u gradu

Nakon podele oko 7,5 hiljada opomena korisnicima koji imaju neizmirena dugovanja za usluge preduzeća JKP „Vodovod i kanalizacija“ iz 2016. i 2017. godine, a koja prelaze iznos od 50 miliona dinara, sastavljene su liste za isključenja sa vodovodne mreže onih korisnika koji nisu izmirili svoja dugovanja ili nisu potpisali reprogram sa preduzećem o otplati duga na rate.
– Isključenja sa mreže su prvo vršena u naseljenim mestima gde je završen prvi krug isključenja, a od ove nedelje ekipe preduzeća vrše isključenja korisnika i u gradu. Isključenja se vrše po definisanim reonima i nalozi za isključenje su poslati prvo na adrese oko 200 korisnika koji žive u objektima individualnog stanovanja u reonu Zelenog polja, oko gradskog stadiona i u delu MZ „Dositej Obradović“, i prvog dana isključeno je desetak korisnika- rekao je Siniša Gajin, rukovodilac Službe informisanja i poslovnih komunikacija u „Vodovodu i kanalizaciji“. On je napomenuo i da će, zbog korisnika koji nisu dozvolili isključenje sa mreže, biti angažovana i mehanizacija preduzeća koja će zajedno sa radnicima uz prisustvo komunalne policije vršiti isključenja pomenutih korisnika direktno sa gradske vodovodne mreže, i ti korisnici će nakon izmirenja dugovanja morati da plate i ponovno priključenje na vodovodnu mrežu.
– Isključenja dužnika će u narednom periodu biti deo redovnih aktivnosti preduzeća i zato ovom prilikom apelujemo na korisnike da izmire svoja dugovanja ili potpišu reprogram sa preduzećem i na taj način izbegnu isključenje, a i dodatne troškove postupka – istakao je Gajin.
S.V.