Političke posledice izbora po lokalne odbore

Piše: Dalibor Bubnjević

Nakon mesec dana intenzivne kampanje, birači napokon mogu da odahnu! Započela je predizborna tišina. Sledstveno navedenom, kandidatima i političkim partijama je zabranjeno da putem medija šalju poruke, tj. da ubeđuju auditorijum o superiornosti vlastitog programa. Sugrađanima je na raspolaganju dovoljno vremena da sumiraju utiske i, naposletku, donesu odluku kome će dati poverenje da ih (pred)vodi tokom pet godina. Predsednički izbori će imati posledice i po lokalnu političku scenu! Srpska napredna stranka je preuzela odgovornost u najvećem broju opština i gradova. Otuda će predstojeći izbori biti odlična prilika da ocene rad svakog svog odbora. Može se očekivati, između ostalog, sprovođenje unutarstranačke diferencijacije u svim sredinama u kojima nedelji rezultat podbaci. S druge trane, naprednjaci će imati sjajnu priliku da provere koliko su im lojalni koalicioni partneri. U njihovu deklarativnu podršku su se uverili proteklih nedelja. Međutim, da li su saborci uskladili misao, reč i delanje, biće jasno već u nedelju uveče. Izbori su odlična prilika za birače da nagrade i/ili kazne političare. To je ta jedinstvena šansa kada je vlast zaista u njihovim rukama. Zašto je ne iskoristiti?