OTKRIVENA ČETIRI PREDUZEĆA KOJA SU NAMEŠTALA PONUDE U JAVNOJ NABAVCI

„Šinvoz” će platiti najveću kaznu

Komisija za zaštitu konkurencije donela je rešenje kojim se utvrđuje da su četiri firme zrenjaninski „Šinvoz”; „MIP-RŠV” d.o.o. iz Ćuprije, „Tatravagonka bratstvo” u Subotici, i „Intermehanika” sa sedištem u Skorenovcu, dogovorile učešće neposrednim utvrđivanjem cena za svaku pojedinačnu ponudu po partijama u postupku javne nabavke naručioca TENT – usluge remonta vagona marke „arbel”.
Ovim su zaključili restriktivni sporazum, čime su značajno ograničili i narušili konkurenciju. Navedeni sporazum se poništava, a učesnicima će biti određena mera zaštite. Protiv ovog rešenja nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom koja se podnosi Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema rešenja.

POVREDA KONKURENCIJE
Kako saznajemo, najveću novčanu kaznu moraće da plati firma za remont i proizvodnju šinskih vozila, mašinogradnju i metaloprerađivačku delatnost „Šinvoz” u iznosu od 4.975.020 dinara. Preduzeće za remont šinskih vozila „MIP-RŠV” kažnjeno je sa 2.320.480 dinara. Društvo „Tatravagonka” oglobljeno je za 2.138.900 dinara, dok je preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge „Inter-mehanika” za 1.475.000 dinara. Sve kažnjene firme moraju Komisiji da dostave dokaz o uplati u roku od pet dana od izvršenja naloga.
– U predmetnom postupku, Komisija je prikupljala činjenice i izvodila dokaze zbog ispitivanja postojanja povrede konkurencije, koja je izvršena nameštanjem ponuda u postupku javnih nabavki usluge remonta vagona za prevoz uglja marke „arbel” naručioca TENT, u periodu od 2014. do 2016. godine. U cilju prikupljanja relevantnih činjenica, Komisija je 12. maja 2016. godine nenajavljeno obavila uviđaj u prostorijama „MIP-
RŠV”, „Inter-mehanike” i „Šinvoza”, dok je „Tatravagonka” dostavila pisano izjašnjenje – navodi se u obrazloženju Komisije.
Prvo rešenje Komisija je donela 2017. godine. Dva preduzeća su potom podnela tužbu Upravnom sudu, koju je uvažio i 2018. poništio rešenje i predmet vratio na ponovno odlučivanje. Postupajući po nalogu presude, Komisija je u ponovnom postupku pribavila još potrebnih dokaza, podataka i izjašnjenja od TENT-a. Naročito je utvrđivala da li je u javnoj nabavci proveravao raspoložive kapacitete ponuđača čije su ponude prihvaćene, kao i razloge za stavljanje troškova transporta na teret ponuđača u predmetnoj javnoj nabavci.

TRI TENDERA
Osim ove, Komisija je posmatrala još dve javne nabavke. Poređenjem odgovarajućih i prihvatljivih ponuda stranaka u tenderima u kojima je nabavljana usluga remonta za oko 100 vagona u periodu od 2014. do 2016. godine, u prvim dvema (nenameštenim) razlika između najveće i najniže ponuđene cene je bila 5.757 dinara, odnosno 3.383 dinara. U spornom tenderu, ta razlika iznosi samo 302 dinara.
– Komisija je utvrdila da je svaka stranka u postupku u svojoj pojedinačnoj ponudi za dve javne nabavke nudila istu cenu usluge za svaku partiju sa istim brojem vagona, dok su u trećoj javnoj nabavci pojedinačne stranke ponudile različite cene po partijama u kojima je usluga remonta nabavljana za isti broj vagona. Takođe je utvrđeno da je u spornom tenderu u svakoj partiji pobedio ponuđač sa najnižom cenom, ali da su prosečne ponuđene cene po vagonu sva četiri ponuđača identične, što se ranije nije dešavalo u javnim nabavkama.
Razlike u ponuđenim cenama po vagonu između ponuđača su najmanje u poređenju sa prethodnim postupcima javnih nabavki, a što je uočio i TENT, te je podneo inicijativu Komisiji. Uz istovremeno postojanje minimalnih razlika u ponuđenim cenama između ponuđača u trećoj javnoj nabavci posmatrano za svaku partiju posebno, višestruko su smanjene i razlike ponuđene cene kod svih ponuđača u odnosu na procenjenu vrednost nabavke – stoji u obrazloženju.

TROŠKOVI TRANSPORTA
Firma „Šinvoz” je u izjašnjenju na obaveštenje iz 2017. godine navelo da je TENT za spornu javnu nabavku, pored toga što je snizio procenjenu vrednost remonta „arbel” vagona, na ponuđače prebacio i troškove transporta vagona i da se zato stiče utisak da su male razlike između cene konkurenata. „Šinvoz” je ocenio da statistička analiza Komisije nije korektno izvršena iz razloga što predmet poređenja nisu iste stvari.
– Treća javna nabavka (iz 2015) razlikuje se od ostalih jer ponuđač pored redovnog obima posla remonta vagona, na sebe preuzima i obavezu njihovog transporta, a ti troškovi u analizi nisu izdvojeni. Troškovi koji padaju na teret ponuđača, zavise od njegove udaljenosti od Obrenovca i iz tog razloga nisu isti. „Šinvoz” zaključuje da će se, kada se uzme u obzir ova činjenica o različitoj udaljenosti i troškovi transporta oduzmu od ponuđenih cena, dobiti veće razlike u ponuđenim cenama i mogućnost poređenja sa prethodnim javnim nabavkama, jer se tako porede iste stvari. „Šinvoz” uočava da transportni troškovi vagona samo u spornoj nabavci padaju na teret remontera, dok su u prethodnim javnim nabavkama padali na teret TENT-a – navodi se u rešenju.

STAV KOMISIJE
Ključni stav Komisije jeste da je među strankama u postupku postojao dogovor oko učešća u spornoj javnoj nabavci. Komisija smatra da su stranke odustale od tržišnog takmičenja na ovoj javnoj nabavci njenim nameštanjem i to davanjem većih iznosa ponuda, odredile kome će u postupku pripasti koja partija, čime su podelile tržište javne nabavke, ali i uvećale svoje zarade.
Utvrđeno je da su konkurenti „MIŠ RŠV”, „Intermehanika”, „Tatravagonka” i „Šinvoz” kao ponuđači učestvovali u zabranjenom nameštanju ponuda neposrednim utvrđivanjem cena za svaku pojedinačnu ponudu po partijama u postupku javne nabavke i postigli prethodni dogovor o nastupu na tenderu, čime su zaključili restriktivni sporazum.

Iva Isakov

  • ROKOVNIK ODAO „ŠINVOZ”
    Zanimljiv podatak je da je Komisija prilikom nenajavljenog uviđaja u prostorijama „Šinvoza”, za potrebe dokaza iskopirala stranicu iz rokovnika zakonskog zastupnika na kojoj je navedeno „Sastanak, Obilićev venac” sa datumom 14. januar 2016, koja sadrži imena: Ružica, Dajana, Slavica, Vladan. Pored toga pisalo je „Inter-mehanika” – V, RŠV Ćuprija – III, Bratstvo – I, Logistic – IV, Šinvoz – II. Pored svakog naziva društva napisane su cifre u dve kolone. Kako saznajemo, „Šinvoz” je izjavio da ne zna odakle je taj podatak u rokovniku. Zaposleni u ovom društvu je izjavio da mu nije poznato odakle zakonskom zastupniku podaci o cenama po partijama i brojevi partija za konkurente, s obzirom na to da je lično prisustvovao otvaranju ponuda 18. januara 2016. godine. Komisija je stava da je navedena zabeleška sačinjena pre otvaranja ponude.