POZIV PRIVREDNE KOMORE ZA UKLJUČIVANJE U MODEL DUALNOG OBRAZOVANJA: Konkurs traje do 31. januara

Privredna komora Srbije poziva sve poslodavce da se uključe u model dualnog obrazovanja u školskoj 2021/2022. godini i da do 31. januara 2021. godine dostave Izjavu o spremnosti poslodavaca za uključivanje u dualno obrazovanje.

Izjave o spremnosti, poslodavci mogu popuniti putem veb portala dualnog obrazovanja, na sledećem linku: http://portal.dualnoobrazovanje.rs/

Pored izjave, potrebno je putem portala podneti i Zahtev za akreditaciju za svaki obrazovni profil za koji se poslodavac prijavljuje. Spisak prateće dokumentacije iz zahteva za akreditaciju, kao i Uputstvo za popunjavanje izjave, može se preuzeti sa sajta Privredne komore Srbije – RPK Zrenjanin.

Dokumentaciju poslodavci dostavlјaju najkasnije 10 dana od datuma podnošenja izjave i zahteva, elektronskim putem na mejl adresu bozana.ljutic@pks.rs ili putem pošte na adresu Privredna komora Srbije- RPK Zrenjanin, Jevrejska 14, 23000 Zrenjanin. sa naznakom „Dokumentacija za akreditaciju“.

U narednoj školskoj godini, u ponudi će biti 51 obrazovni profil za realizaciju po dualnom modelu obrazovanja.

Konačnu odluku o odobrenim odelјenjima po dualnom modelu obrazovanja Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja doneće objavlјivanjem Konkursa za upis učenika u srednje škole, koji se očekuje krajem aprila 2021. godine.

L.Z.

Foto: pks.rs