PRAVOSUDNAPOBEDA POLJOPRIVREDNIKA: „Fud planet” ne može ove godine biti zakupac zemljišta

Upravni sud u Novom Sadu prihvatio je žalbu Saveza udruženja poljoprivrednika Banata i veće grupe poljoprivrednika iz Stajićeva, Perleza, Zrenjanina i Belog Blata – da kompanija „Fud planet” d.o.o. Zrenjanin ne može biti zakupac 900 hektara poljoprivrednog zemljišta, po osnovu prava prvenstva zakupa.

Radi se o investiranju u preradi soje u proizvode višeg stepena finalizacije. Odluku o davanju zemljišta u zakup, koja je na ovaj način obesnažena, donela je Skupština grada Zrenjanina 20. decembra. Analogna odluka doneta je i novembra 2017, pa je njena primena odložena za godinu dana, posle žalbe pred Upravnim sudom u Novom Sadu.

Žalba Upravnom sudu bila je preporučena kao pravni lek protiv skupštinske odluke.

– Ovde nema reči ni o kakvoj ličnom animozitetu prema bilo kome. Uspeli smo da dokažemo da firma o kojoj je reč nije u stanju da realizuje investicioni program na osnovu kojeg je dobila pozitivno mišljenje najpre Komisije na republičkom nivou, a zatim i Skupštine grada. Svakom je dobro poznato da se soja u srednjem Banatu proizvodi na malim površinama. Nadam se da će ovo zemljište koje se nalazi na području Stajićeva, Perleza, Kleka, Elemira i Zrenjanina biti uskoro uključeno u redovno javno nadmetanje za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, kako je to učinjeno prošle godine – izjavio je danas ovim povodom Dragan Kleut, predsednik Saveza udruženja poljoprivrednika Banata.

Licitacije poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini zakazane su za ponedeljak i utorak 21. i 22. januar u prostorijama Poljoprivredne stručne službe Zrenjanin.

M. S-n.