PREDAVANJE NA TEHNIČKOM FAKULTETU: Dr Čeok o internetu budućnosti

U četvrtak, 1. juna, u 12 časova, u amfiteatru Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin”, gostuje profesor Adrian D. Čeok (www.adriancheok.info), direktor Imagineering instituta u Maleziji i vodeći profesor na katedri za Pervasive computing na City University u Londonu. On će održati predavanje na temu „Everysense Everywhere Human Communication”.

Profesor Čeok je izabran za gostujućeg profesora na Univerzitetu u Novom Sadu, za predmet Ambijentalne inteligencije, na doktorskim studijama Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin”, za koje se uskoro očekuje akreditacija. Njegova autorska dela kao što su a „Human Pacman“, „Magic Land“, i „Metazoa Ludens“, su proglašeni vrhunskim svetskim pronalascima. Predavanje, koje je profesor održao 25. maja, u okviru festivala nauke u Londonu, kao predavač na Cass MBA London Simpozijumu, imaće priliku da čuju studenti i drugi zainteresovani, s obzirom na to da je predavanje otvoreno za javnost.

M.B.