PREDLOG KANDIDATA ZA NAGRADU GRADA ZRENJANINA: Poziv otvoren do 6. decembra

Tradicionalna dodela nagrada pojedincima i kolektivima za postignute vidne rezultate u oblasti: privrede, nauke, kulture, vaspitanja i obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, fizičke kulture, umetnosti i u drugim oblastima od interesa za grad, dodeliće se i ove godine uoči novogodišnjih praznika. U pitanju je nagrada Grada Zrenjanina za 2019. godinu, a predlozi za dodelu sa potrebnom dokumentacijom i obrazloženjem podnose se do petka, 6. decembra.
Nagrada se može po istom osnovu dodeliti samo jedanput. Izuzetno, može se dodeliti i pojedincima ili kolektivima koji nisu u poslednjih 10 godina dobili nagradu.
O dodeljivanju nagrade Grada Zrenjanina odlučuje Komisija za dodeljivanje nagrada i priznanja. Predloge za dodelu nagrada i priznanja mogu podneti: pojedinci, Skupština grada, gradonačelnik, Gradsko veće, preduzeća, ustanove, udruženja, organizacije i druge asocijacije.
Predlozi se podnose Komisiji za dodeljivanje nagrada i priznanja Zrenjanin, na adresu Trg slobode 10, sa posebnom naznakom: „Predlog za dodelu nagrade Grada Zrenjanina“. Nagrada se dodeljuje na svečanoj akademiji koja će se održati povodom novogodišnjih praznika.

Ž.M.