PROF. DR NADA NAUMOVIĆ, DIREKTORKA BANjE „RUSANDA” – PONUDA ZDRAVLjA

Nova stranica u istoriji banjskog lečilišta
Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda”, na obali slanog jezera, jednog od najubedljivijih svedočanstva da je ovde nekada bilo Panonsko more, u jedinom šumolikom parku u Banatu, bogatom florom i faunom, nastavlja tradiciju lečilišta iz daleke 1867. godine. Lekovitost blata – peloida iz Rusande, potvrđena još tada na Carskoj akademiji u Beču, očuvana je do danas, što potvrđuje sertifikat Instituta za rehabilitaciju Beograd.
Na čelu ove ustanove je prof. dr sci. med. Nada Naumović, fiziolog i specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, koja je pre toga šest meseci bila v. d. direktorka. Prof. dr Naumović je sa puno znanja, entuzijazma i iskustva, a uz podršku 275 zaposlenih, okrenula novu stranicu u istoriji Banje „Rusande”.

Šta ste zatekli, a šta je ono što upravo nudite ne samo pacijentima, već i svima onima koji žele da žive duže i kvalitetnije?
– Ustanova je šezdesetih godina prošlog veka bila Bolnica za lečenje kvadriplegija i paraplegija i lečila je dugi niz godina, pa i do danas, najteže bolesnike. Zahvaljujući tome, zaposleni imaju veliko iskustvo i znanje i u delu Bolnice postoji i oprema za lečenje takvih bolesnika. Na žalost, zbog toga postoji i predrasuda i među lekarima (u drugim zdravstvenim ustanovama i u pojedinim komisijama fondova), kao i među stanovništvom da se bavimo samo lečenjem tih najtežih bolesnika. Veliki je marketinški izazov da se to uvreženo mišljenje promeni i da se poveća broj korisnika koji dolaze u „Rusandu” da bi uživali i unapredili zdravlje. Banja „Rusanda” je sada Specijalna bolnica za rehabilitaciju neuroloških, koštano-zglobno-mišićnih, reumatskih i kožnih oboljenja i povreda. Uz to, u skladu sa savremenim trendovima, razvijamo preventivnu rehabilitaciju i wellness.

Šta Banju „Rusanda” posebno izdvaja?
– Specijalna bolnica „Rusanda” se, kao i drugi rehabilitacioni centri, bavi lečenjem i rehabilitacijom bolesnika prema indikacionim područjima, koja propisuje Republički fond za zdravstveno osiguranje. Za rehabilitaciju se koriste svi vidovi fizikalne terapije, koja se individualno planira i prilagođava potrebama i mogućnostima korisnika. U Planu mreže za stacionarne bolesnike ima 300 postelja. Jedina je specijalizovana ustanova za rehabilitaciju u srednjem Banatu, pa ima i 350-450 bolesnika, tj. pruži 8000-10000 terapijskih tretmana korisnicima koji dolaze ambulantno. SB „Rusanda” se nalazi u istoimenom zaštićenom Parku prirode, kraj jezera iz koga se na tradicionalan način vadi lekoviti peloid, koji ima, sem toplotnog, i biocidno dejstvo na kožu i zbog visokog sadržaja sumpora sprečava delovanje enzima hijalutonidaze i tako čuva hijaluroonsku kiselinu, koja je važan sastavni deo hrskavice zglobova i zato poboljšava njihovu pokretljivost. Uvedena je i takozvana „šumska medicina”. U okviru preventivne rehabilitacije i wellnessa izuzetno je značajna kineziterapija, različite vrste masaža, limfna drenaža…

Uspostavili ste uspešnu saradnju sa meštanima.
– Pre svega, u „Rusandi” je od 275 zaposlenih, 158 iz Melenaca. Pravoslavna crkva i naše porte imaju kapelu u Banji i imamo uzajamno poštovanje i saradnju, omogućavajući lečenje naših bolesnika uz Božji blagoslov. Zahvaljujući saradnji sa Melenčanima, oživeli smo i društveni i kulturno-umetnički život Banje, vraćajući joj staru tradiciju i ulogu.
Branka Jajić