RADNI SASTANAK U ORGANIZACIJI FONDA ZA POLITIČKU IZUZETOST: Na pravima žena se u Zrenjaninu dosta učinilo

Na realizovanju proklamovanih načela rodne ravnopravnosti u Zrenjaninu dosta se čini. To se vidi naročito u raznim vidovima pomoći ženama po pitanju zbrinjavanja predškolske dece, prevoza đaka i studenata i zaštiti žena, ne samo od fizičkog nasilja nego i svih vidova socijalne isključenosti. Rukovodstvo grada neguje osećaj senzibilizovanosti za ova pitanja – navele su predstavnice gradske uprave ustanova koje se pored ostalog bave pitanjima rodne ravnopravnosti – na radnom sastanku pod nazivom „Za više žena na mestima odlučivanja” održanom danas u multimedijalnoj sali Skupštine grada Zrenjanina.

Rodna ravnopravnost

Fond za političku izuzetnost u saradnji sa ambasadom Kraljevine Holandije u našoj zemlji planirao je više skupova na ovu temu u regionalnim centima.

Tom skupu dale su Sonja Liht predsednica Fonda za političku izuzetnost i profesor dr Marijana Pajvančić – aktivistkinja Ženske platforme za razvoj Srbije. Obe su, pored biranih reči o odzivu na sastanak i podacima za koje su danas čule u Zrenjaninu, osvrnule na činjenicu da je zastupljenost žena u javnom prostoru visoka tamo gde se mnogo radi. Veoma ih je malo na čelnim funkcijama i tamo gde je više novca – u javnim predzećima u sektorima energetike i investicija.

Roda ravnopravnost prof dr marijana pajvancic

Učenicima skupa predstavljena je studije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti iz koje se vidi da je učešće žena na mestima direktora „bogatih” javnih predzeća svega jedna petina, dok je od 169 opština i gradova u Srbiji na mestima predsednika / gradonačelnika svega sedam žena. Na čelnim mestima skupština je 24, ili 14 procenata.

Jedna od poruka ovog skupa je da treba insistirati na tome da je pitanje zastupljenosti žena na mestima odlučivanja stvar kojim treba da se bave pripadnici oba pola.

M. S-n.