RADOVI NA OBILAZNICI

Begej je premošten!

Postavljanjem na ležište prvog nosećeg stuba od prenapregnutog betona, počela je montaža konstrukcije mosta preko Begeja, na trasi magistralnog puta – obilaznice oko Zrenjanina. Uz pomoć dve moćne dizalice, postavljene na obe obale, i privremene pristupne barže, pojedinačni segmenti dopremaju se iznad reke i postavljaju na stubove mosta, objavljeno je na sajtu Grada. Ovih segmenata je ukupno šest,  pojedinačne su težine 85 tona, svi su završeni i nalaze se na samom gradilištu mosta.
Nakon postavljanja svih nosača srednjeg polja mosta, iznad same reke, pristupiće se montaži nosača teških po 40 tona, koji su takođe izliveni i nalaze se na obližnjoj lokaciji, bazi „Vojvodinaputa” kod Kleka. Postavljanjem po još šest ovakvih nosača sa obe strane mosta, na niže obalske stubove, most će biti kompletiran i u nivou pristupnog dela saobraćajnice. Istovremeno bi u blizini mosta trebalo da počnu i radovi na izgradnji velike kružne raskrsnice, na ukrštanju trase obilaznice i magistralnog puta Zrenjanin – Žitište – rumunska granica, odnosno Temišvarskog druma, objašnjeno je u tekstu na sajtu Grada.
L. Z.

Opširnije u štampanom izdanju