REDOVNA KONTROLA VODE NA KUPALIŠTIMA: KVALITET ZADOVOLjAVAJUĆI

Više pažnje obratiti na ličnu i kolektivnu higijenu

Zavod za javno zdravlje svake godine radi monitoring površinskih voda, a ove godine počeo je 15. aprila i trajaće do 15. septembra. S obzirom na to da je sezona kupanja u jeku, bezbednost i zdravlje kupača je na prvom mestu.
Prema rečima dr Saše Petkovića, specijaliste higijene, stanje je za sada zadovoljavajuće, premda je malo povećan ukupan broj bakterija (saprofita) koje nisu opasne po zdravlje ljudi. Ostale bakterije u vodama za kupanje su, kaže, u granicama normale, odnosno mogu da se koriste za kupanje.
– Mikrobiološke i fizičko-hemijske analize vode na kupalištima se rade svake nedelje, s tim da se jednom mesečno radi širi obim kvaliteta na osam mernih mesta, a to je na Begeju na ulazu i izlazu iz grada i kod Principovog mosta, na Tamišu, Tisi, Peskari i Carskoj bari. Na tim mernim mestima kontrola vode se radi jednom mesečno, dok se vode na kojima ima kupača kontrolišu više puta mesečno – objašnjava naš sagovornik.
Kako kaže, na Tisi postoje dva merna mesta, u blizini Žabaljskog mosta i na samom kupalištu, isto tako i na Peskari. Monitoring vode na bazenu se standardno radi svake nedelje. Dr Petković ističe da se tokom provere kvaliteta vode uzimaju po dva uzorka, i da je do sada ukupno pregledano 68 uzoraka u pogledu bakteriološke ispravnosti i 32 u odnosu na fizičko-hemijsku ispravnost.
– Analize ne radimo vikendom, mada bi trebalo jer je tada povećan broj kupača. Treba imati u vidu broj ljudi, jer sva kupališta imaju maksimum dozvoljen broj kupača u jedi­nici vremena. Preporučujem svima koji dolaze da se osveže, da se pridržavaju opštih mera održavanja lične i kolektivne higijene. Kupači bi trebalo da se tuširaju nakon svakog izlaska iz vode i da vode računa o higijeni, naročito pre ulaska u vodu. Podrazumeva se da otpatke treba bacati u kantu za smeće, a nuždu vršiti isključivo u toaletima, koji bi takođe trebalo da budu čisti – savetuje Petković.

ISPRAVNOST VODE NA EKO-ČESMAMA
Zavod za javno zdravlje sporadično kontroliše vodu i na javnim česmama.
– Osim provere vode na eko-česmi u Zrenjaninu, rađena je analiza u Elemiru, Novom Miloševu, Bočaru, Lazarevu, Kleku i Žitištu. Za prvih šest meseci, bilo je 24 neispravnih fizičko – hemijskih uzoraka i 27 mikrobioloških. Uradili smo četiri analize na ekočesmi na Bagljašu. Početkom godine je bila mikrobiološki ispravna, u maju je bio povećan ukupan broj bakterija saprofita, dok je hemijski bila ispravna sva četiri puta. Voda se održava u zadovoljavajućem stanju – kaže Saša Petković za naš list.

I. BOŽIĆ