SADNICE ZA NAJUGROŽENIJE PORODICE IZBEGLICA

Odsek za izbeglice, migracije i romska pitanja u Gradskoj upravi Zrenjanina obaveštava sva izbegla i interno raseljena lica da će Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije deliti sadni materijal – sadnice višnje, trešnje, šljive, jabuke, kruške, breskve, kajsije, dunje i loznoi kalem – najugroženijim porodicama izbeglica i interno raseljenih lica koja poseduju zemljište za sadnju.

– Rok za prijavu je petak, 30. septembar, a obrasci za prijavu mogu se preuzeti u Odesku za izbeglice, migracije i romska pitanja u Gradskoj upravi grada Zrenjanina. Uz prijavu se podnose fotokopije ličnih dokumenata i dokaz o posedovanju zemljišta za sadnju kaže Vjerka Hrubik, poverenik za izbeglice i migracije u gradskoj upravi.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Odesku za izbeglice, migracije i romska pitanja u Gradskoj upravi grada Zrenjanina ili na broj telefona 023/3150 207.
M.B.