SASTANAK NAČELNIKA OKRUGA SA TERITORIJE AP VOJVODINE: Neophodno je jačanje saradnje i razmena iskustava

Unapređenje kvaliteta rada upravnih okruga i jačanje saradnje na rešavanju roblema, koji su – mahom – zajednički, kao i jačanje kapaciteta za njihovo rešavanje, bilo je glava tema radnog sastanka načelnika većeg broja okruga iz AP Vojvodine, održanog јuče.

Skupu je presedavala Snežana Vučurević – načelnica Srednjobanatskog upravnog oruga, a u radu skupa učestvovao je i dr Ivan Bošnjak – državni sekretar Minstarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Prisustvovali su: Dušan Marijan – načelnik Zapadnobačkog upravnog okruga, Dragi Vučković – načelnik Severnobačkog upravnog okruga, Danijela Lončar – načelnica Južnobanatskoga i Nikola Lukač – “prvi čovek” Severnobanatskog upravnog okruga.

Dogovoreno je da načelnici upravnih okruga evidentiraju oblasti u kojima su u prethodnom periodu preduzimali razne aktivnosti, razume se, i efekte koje su postigli. Cilj je da se konkretnije odredi njihova uloga i status Okruga u društvu i kapaciteti koje okruzi imaju, ili bi mogli imati ubuduće, s obzirom da su izazovi brojni i da u okviru mnogih politika okruzi mogu da daju svoj doprinos.

M. S-n.