SEDNICA GRADSKOG VEĆA: Ulaganja u socijalnu zaštitu i brigu o deci

Osim više izveštaja o planovima rada i poslovanja javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač lokalna samouprava, Gradsko veće je odgovarajućim odlukama maksimalnu pažnju posvetilo poboljšanju uslova smeštaja dece u vrtićima i jaslicama, kako u gradu tako i u selima, kao i na početak rada vrtića u naselju Putnikovo”. Za predškolsku ustanovu obezbeđeno je 450 miliona dinara, skoro 10 odsto gradskog budžeta – ovim rečima je gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić prokomentarisao jutrošnju sednicu Gradskog veća koja je usvojila planove rada javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač grad Zrenjanin.

Prema njegovim rečima, sjajno je i to što postoji vrtić koji radi i vikendom do 23 časa, što je od velike koristi za roditelje koji rade u smenama, a takvih je dosta. Gradonačelnik je zadovoljan i odlukama o otvaranju centra za pružanje usluga socijalne zašine Most”, kao i povećanju davanja iz budžeta za ove namene za više desetina miliona dinara.

Od ustanova koje realno očekuju transfere sa viših nivoa vlasti, Janjić je izdvojio Zavod za zaštitu spomenika kulture, sa nadom da će se ti transferi ostvariti najkasnije do sredine naredne godine. Prihvaćeno je i više urbanističkoh planskih dokumenata. Kadrovski plan direktnih budžetskih korisnika: Gradske uprave, kabineta gradonačelnika i stručne službe Zaštitnika građana, bez većih je izmena u odnosu na 2019. godinu.

Od planova javnih preduzeća zanimljive i iscrpne podatke saopštilo je JKP Vodovod i kanalizacija” koje računa na 152 miliona i 749 hiljada dinara – za vodosnabdevanje, AOFI garanciju, nabavku novog vozila i naknadu za isporučenu prečišćenu vodu. Ovom javnom preduzeću je za prva tri kvartala ove godine iz budžeta trasnsferisano 104 miliona dinara za iste namene.

Usvojena je i odluka o boravišnoj taksi i prenosu prava korišćenja nad nepokretnostima u javnoj svojini grada Zrenjanna na Ustanovu Sportski objekti”.

M. S-n.