SEMAFORIZACIJA I REKONSTRUKCIJE SAOBRAĆAJNICA NA TERITORIJI ZRENJANINA

Vredan projekat poveren novosadskim preduzećima

Dve novosadske inženjering firme „MHM Projekt” i „ADMONE” izabrane su za jedinstvenog ponuđača za uslugu izrade tehničke dokumentacije za semaforizaciju i rekonstrukciju saobraćajnica na području Grada Zrenjanina. Visina zajedničke ponude je 2 miliona i 490 hiljada dinara bez poreza na dodatnu vrednost, odnosno 2.988.000 dinara sa PDV.
Odluka o dodeli ugovora izabranim ponuđačima doneta je krajem novembra.
Komisija za javnu nabavku pri Gradskoj upravi konstatovala je da ponuđač ispunjava sve propisane finansijske, tehničke i pravne uslove. Između ostalog, tu je i sedam diplomiranih inženjera raznih specijalnosti.
Usluga podrazumeva projekat rada semafora u zoni raskrsnica ulice Cara Dušana i Manastirske i Topličine i Vidakovićeve u Zrenjaninu, ulice Vase Miskina i Save Kovačevića u Kleku.
Obuhvaćena je i izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju državnog puta IB reda broj 18 – postavljanjem svetlosne signalizacije na mestu ukrštanja ovog puta (kolovoz ulice Ive Lole Ribara) sa ulicom Žarka Zrenjanina u Lazarevu.
Biće izrađena i tehnička dokumentacija za rekonstrukciju raskrsnice ulica Bolničke, Vojvode Stepe, Majora Gavrilovića i Prilepski put u Zrenjaninu.
Ugovor o javnoj nabavci biće dostavljen izabranom ponuđaču u roku od osam dana od isteka roka za eventualno podnošenje zahteva za zaštitu prava u postupku javnih nabavki.
M. S-n.