SKUPŠTINA ORGANIZACIJE REZERVNIH VOJNIH STAREŠINA ZRENjANIN – podrška osnivanju udruženja u opštinama i obučavanje mladih

Uvek okrenuti mladima

Jedan od zadataka Organizacije rezervnih vojnih starešina Zrenjanin u narednoj godini biće podrška osnivanju udruženja u opštinama Srednjobanatskog okruga. Do sada je bilo malo interesovanje rezervnih oficira da se ponovo organizuju u tim sredinama, pa su neke organizacije u pasivnom statusu. Zato će ORVS Zrenjanin, u saradnji sa Komandom za razvoj Banatske brigade, još jednom pokušati da pokrene njihov rad.
Ovo je, između ostalog, bila jedna od odluka sa godišnje skupštine ORVS Zrenjanin, kojom je predsedavala Tanja Dulović, predsednica. Godišnjoj skupštini su prisustvovali Duško Radišić, pomoćnik gradonačelnika Zrenjanina, predstavnici Komande za razvoj Banatske brigade, potpukovnik Željko Radivojević i major Rade Daljević, Aleksandra Tanasijević, generalna sekretarka gradske organizacije Crvenog krsta, predstavnici organizacije vojnih penzionera i članovi ORVS Zrenjanin.
– Veoma je važno to što su rezervne vojne starešine Zrenjanina prve u Srbiji sprovele nastavu vezanu za sistem odbrane u srednjim školama. Decu treba upoznati o tome, a to je i prilika da se više govori o patriotizmu – veli Duško Radišić, pomoćnik gradonačelnika Zrenjanina.
Đorđe Klać smatra da su rezervne vojne starešine nastavom o sistemu odbrane približili mladim ljudima Vojsku Srbije i način njenog funkcionisanja.
– Osim časova koje smo imali, nameravamo da u Tehničkoj školi proširimo aktivnosti u kojima će deca da se obučavaju za reagovanje u vanrednim situacijama – naglasio je Đorđe Klać, zamenik predsednika ORVS Zrenjanin, koji je i direktor srednje Tehničke škole.
Tanja Dulović je istakla da su tokom protekle godine sem obaveza u srednjim školama imali i niz drugih aktivnosti.
– Centralno je bilo obeležavanje sto godina od osnivanja organizacije. Održali smo 30. septembra svečanosti u baroknoj sali. Tim povodom, raspislai smo i konkurs za najbolji srednjoškolski esej na temu „1300 kaplara”. Učestvovali smo u uređenju spomenika na Mihajlovačkom putu, zajedno sa građanima iz MZ „Dositej Obradović”. Bez finansijske pomoći Grada Zrenjanina, ne bismo uspeli da funkcionišemo, a, sa druge strane, deo novca koji je nedostajao smo nadomestili dobrovoljnim aktivnostima. Moram da istaknem da su predavači svoj posao u srednjim školama radili volonterski – istakla je Tanja Dulović.
Duško Radišić je najavio da će ove godine biti detaljno rekonstruisan spomenički kompleks na Mihajlovačkom drumu.
M. Bečejac