SKUPŠTINA POTVRDILA KREDIT ZA BUDUĆE INFRASTRUKTURNE RADOVE U GRADU I SELIMA

Investicije skoro pola milijarde dinara

Prva i najvažnija tačka koju je usvojio lokalni parlament na redovnom 11. zasedanju održanom u subotu, 31. jula, u sali Kulturnog centra, jeste Predlog Odluke o zaduživanju Grada radi finansiranja kapitalnih investicija. Ukupan iznos investicija iznosi skoro pola milijarde dinara (491.610.000).

100 MILIONA DINARA ZA NOVE PROJEKTE
Za izradu tehničke dokumentacije za različite projekte planirano 62.755.000 dinara. U pitanju su sanacije, rekonstrukcije i izgradnje saobraćajnica, atmosferske kanalizacije, kanalizacione i vodovodne mreže, poboljšanje energetskih svojstava objekata i sanacija gradske deponije.
Za izvođenje različitih građevinskih radova, predviđeno je 398.855.000 dinara. Između ostalog, radi se o: adaptaciji i izgradnji sportskih objekata, uključujući i drugu fazu sanacije Gradskog stadiona (123.218.000 dinara); rehabilitaciji ulica, izgradnji trotoara i biciklističkih staza (100.000.000 dinara); rekonstrukciji i izgradnji kanalizacione i vodovodne mreže (naselje „Ruža Šulman”, sela – 90 i po miliona dinara); komunalnom opremanju građevinskog zemljišta – industrijske zone „Jugoistok” i izbegličkog naselja u Kleku (64 miliona); i adaptaciji zgrade na Novom groblju (21 milion dinara).
Takođe, 30 miliona dinara kredita namenjeno je za pribavljanje zemljišta u javnu svojinu putem eksproprijacije za potrebe različitih infrastrukturnih projekata.
Gradu je ovo zaduženje omogućeno na osnovu saglasnosti Ministarstva finansija, saopštio je Saša Santovac, zamenik gradonačelnika.

ĆAPIN NOVI ČLAN GRADSKOG VEĆA
Na dnevnom redu našao se i izbor novog člana Gradskog veća. Umesto Slaviše Vlačića, koji je podneo ostavku na tu funkciju, izabran je Dragan Ćapin, pomoćnik gradonačelnika u prethodnom mandatu ove vlasti. Predlog za izbor podneo je gradonačelnik Simo Salapura.
Novo rukovodstvo dobila su i gradska javna preduzeća. Za direktora JKP „Pijace i parkinzi” imenovan je Aleksandar Martinov, master ekonomista, dok je u Javnoj ustanovi „Sportski objekti” Bojana Mijatova, koji je podneo ostavku iz ličnih razloga, nasledio v.d. direktora Danijel Šebez, diplomirani ekonomista.

USVOJENI IZVEŠTAJI
Dnevni red od 29 tačaka, koliko je bilo planirano, prošao je bez predloga za dopune, ali su tačke od 10. do 13. izbačene. Zoran Protić i Ilija Svilar su time ostali na svojim pozicijama direktora JKP „Čistoća i zelenilo” i „Gradske toplane”. Skupština je usvojila i predlog o razrešenju predsednika Gradske izborne komisije, kao i članova, sekretara i njihovih zamenika, imenovavši nove.
Usvajanjem predloga izmena i dopuna Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada za 2021, opredeljene su tri parcele u Melencima, Kleku i Čenti, namenjene individualnom i porodičnom stanovanju, kao i mešovitoj nameni.
Odbornici su takođe usvojili izveštaje o poslovanju „Vodovoda i kanalizacije” i „Čistoće i zelenila”, kao i Izveštaj o radu mesnih zajednica za 2020.

Miroslava Malbaški
Foto: Grad Zrenjanin

  • PRAVOSUĐE DA REAGUJE ZBOG PROPALOG PROJEKTA
    Milan Ivanić, član odborničke grupe DSS, prokomentarisao je izveštaj o poslovanju „Vodovoda” za 2020. i raskidanje ugovora za fabriku vode.
    – Gubitak od 63 miliona dinara je vrlo veliki, uprkos značajnim budžetskim subvencijama od 187 miliona. Polovina toga (94,4 miliona) i deo prihoda samog preduzeća dati su fabrici vode za uslugu prečišćavanja, iako ovo postrojenje nije, po analizama nadležnih labortorija, isporučilo ni litar zdravstveno ispravne vode. Godinama upozoravamo da je fabrika vode loš ključni projekat lokalne vlasti u koji je do sada uloženo već blizu milijarde dinara. Nadamo se da će nadležne institucije pravosuđa raditi svoj posao u vezi sa eventualnim nezakonitim radnjama oko fabrike vode kao i da će se uložena sredstva Grada u ovaj propali projekat povratiti – rekao je Ivanić.