SPORAZUM TEHNIČKOG FAKULTETA I VISOKE TEHNIČKE ŠKOLE

Zajedno do novih obrazovnih profila i akreditacija
Na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin” u sredu je potpisan ugovor između ove visokoškolske ustanove i Visoke tehničke škole strukovnih studija. Potpisali su ga prof. dr Dragica Radosav, dekanka Fakulteta, i dr Milorad Rančić, direktor VTŠ. Ugovor predstavlja okvir buduće saradnje, a zajednički interes je akademsko povezivanje i jačanje uzajamnih odnosa u nastavno-naučnoj delatnosti.
M. B.

Opširnije u štampanom izdanju…