SREĐUJE SE DOM KULTURE U BANATSKOM KARAĐORĐEVU, ZAVRŠAVA ZGRADA MZ TORAK

Trošak: 37,4 miliona dinara

Sa samostalnom građevinskom radnjom „MV Razvoj” iz Kleka i kragujevačkom firmom „Sloga konstrukcija”, Opština Žitište početkom ovog meseca zaključila je ugovor o sanaciji prilično dotrajalog zdanja Doma kulture u Banatskom Karađorđevu. Klečanski preduzetnik Vojislav Radovanović i njegov partner iz Šumadije taj posao dobili su u takozvanom otvorenom postupku javne nabavke, a u nadmetanju sa novosadskim DOO „Bob” i beogradskim „Interfastom”. Po kriterijumu najniže cene, izdejstvovano je da posao sređivanja zgrade Doma kulture u Banatskom Karađorđevu, Opština Žitište izvođačima radova plati skoro 20,9 miliona dinara (sa PDV-om).


Za pomenuti poduhvat žitištanska lokalna samouprava imaće finansijsku podršku Uprave za kapitalna ulaganja, obećanu februara ove godine, a shodno ishodu konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti kulture. Pomenuta Uprava, na ime projekta sanacije Doma kulture u Banatskom Karađorđevu, žitištanskoj Opštini namenila je, inače, približno 22 miliona dinara.
Poput Banatskog Karađorđeva, i izgled Torka treba da bude lepši nakon što u centru ovog mesta budu okončani završni radovi na zgradi Mesne kancelarije i sedištu rukovodstva Mesne zajednice. Za približno 16,5 miliona dinara (sa PDV-om), Opština Žitište taj posao poverila je privrednom društvu „GP MPM” iz Zrenjanina i valjevskoj firmi „Kej”. Kao partneri, ova dva društva ograničene odgovornosti jedini su bili zainteresovani za angažman u Torku. Obe, inače, ispunjavaju za to tražene uslove, a iznos koji su tražili, u paru „pokriva” sumu koja je u žitištanskom opštinskom budžetu predviđena za tu svrhu.
Informaciju o početku radova i detaljima intervencije majstora na Domu kulture u Banatskom Karađorđevu i Torku Mladen Ajduković, načelnik Opštinske uprave u Žitištu i predsednik Saveta MZ Banatsko Karađorđevo, nije nam poslao do predaje rukopisa u štampu.
Z. Dedić