SVETLANA VUKOBRATOVIĆ (DJB) O (NE)VRAĆANjU NOVCA RODITELjIMA PREDŠKOLACA

Nepoštena odluka skupštinske većine
Cena boravka dece u vrtićima u pojedinim gradovima, pa i u Zrenjaninu, nije bila u skladu sa zakonom, pa roditelji imaju pravo da traže naknadu štete. Ovo je stav Vrhovnog kasacionog suda, kojem su se obratili osnovni sudovi, tražeći mišljenje radi ujednačavanja sudske prakse, zbog velikog broja tužbi roditelja širom Srbije i različitih stavova sudija u pogledu pravnog osnova za ostvarivanje prava građana.
L.Z.

Opširnije u štampanom izdanju…

01-svetlana-vukobratovic-djb