SVETSKI DAN BORBE PROTIV HIV-a: Testiranje je u modi, testiraj se na HIV!

Ove godine Svetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a (1. decembar) obeležava se pod sloganom „Testiranje je u modi, testiraj se na HIV“, a Zavod za javno zdravlje Zrenjanin aktivno učestvuje u obeležavanju ovog datuma.

– Osim učešća u edukativnim aktivnostima i dobrovoljnom poverljivom savetovanju i testiranju na terenu, Zavod će 1. decembra raditi produženo, odnosno od sedam do 20 časova, kako bi omogućio što većem broju zainterosovanih da se testira na HIV, ali i na hepatitis B i C. U svim slučajevima kada je testiranje epidemiološki opravdano, odnosno kada postoji rizik, testiranje je besplatno – rekao je načelnik Odeljenja epidemiologije u Zavodu za javno zdravlje Radivoj Filipov.

Osim omugućavanja provere HIV statusa, cilj ove akcije je poboljšanje znanja o navedenim bolestima. Stoga se pre testiranja uvek obavlja savetovanje, poverljiv razgovor sa lekarom specijalistom epidemiologije, tokom kojeg se procenjuje rizik zaražavanja kome je klijent bio izložen i ukazuje na najznačajnije činjenice o HIV/AIDS-u. Posebna pažnja poklanja se putevima prenošenja i mogućnostima prevencije.

U našem okrugu od 1985. godine do sada 23 osobe su saznale da žive sa HIV-om, dok je devet osoba preminulo od posledica te infekcije. Svi registrovani slučajevi su osobe muškog pola, a u trenutku postavljanja dijagnoze 78 odsto inficiranih bilo je uzrasta od 20 do 40 godina. U tri četvrtine slučajeva radilo se o muškarcima koji su imali nezaštićen seksualni odnos sa drugim muškarcima. Tokom ove godine potvrđen je jedan slučaj HIV infekcije – naveo je dr Filipov.
S. K.