Szent György Lovagrend DÉLVIDÉKI NAGYpriorátusának tagjai AZ ERDÉLYI GYIMESBÜKKÖN

A lovagrend nyári egyetemén vettek részt a Gyimesben
A 2006-tól megrendezendő Nyári Egyetem ez idei otthona Gyimesbükk volt, a történelmi Magyarország legkeletibb ezeréves határán fekvő település, a Gyimesben. A Lovagrendnek egyik fontos feladata a nemzeti összetartozás és a magyar identitás erősítése, s ennek jegyében telt el az idei Nyári Egyetem is. A mintegy hetven jelenlevő lovagnak és vendégnek eminens előadó történészek, néprajzkutatók, építészek, egyháztörténeti tanárok, muzeológusok, művészettörténészek és egy etnográfus tartottak tudományos és igen érdekes előadást.
A hat napig tartó eseménynek egy egész napi kirándulás volt a fénypontja, amikor a résztvevők busszal körutat tettek, megismerkedvén Csíksomlyón a Kegyeleti templommal, más nevén a Kis pápai Bazilikával, majd Madéfalván főt hajtottak a 200 vértanú székely tiszteletére emelt emlékműnél. Ezt követte Parajd, Európa egyik leghíresebb sóbányájának a megtekintése és csodálása. A látnivalókat Korondon fejeztük be a híres korondi kerámia készítőknél. Majd a nap zárásaként a felejthetetlen közös vacsora Bozonton, egy gyönyörű pihenőházban, fenn a Hargitán.
A Lovagrend e rangos eseményén jelen voltak a Délvidéki nagypriorátus tagjai: lovagdáma Konrád Emma bánsági prior és lovag Balázs József.