TARAŠANI U GRADSKOJ BAŠTI PREDSTAVILI SVOJE SELO I NjEGOVE AKTIVNOSTI

Svuda pođi, u Taraš dođi…
Osnovan prvih godina 13. veka – neki izvori pominju 1200, neki 1202. godinu – Taraš je najstarije selo u Banatu koje postoji i danas. Novija arheološka iskopavanja govore da je na ovom prostoru slovensko naselje postojalo još u desetom veku. Izvesni kovač Đura iz Taraša je u 17. veku dao znatan prilog za obnovu Pećke patrijaršije. Duboki su koreni našeg sela…
Više puta bilo je opustelo, pa su se ljudi u njega vraćali. Pominje ga i čuveni grof Mersi, 1721. godine, u zapisima o regulisanju toka Tise. Prva škola izgrađena je 1752. godine. Tok Tise konačno je uobličen tek 1902. godine, kada je nabavljena i skela kako bi Tarašani mogli da stignu do svojih imanja na bačkoj strani, na Ajlašu. Skela koju pokreće čovek: „baskija” i sajla od pletene žice, služe i danas.
M. Stojin

Opširnije u štampanom izdanju…