TATJANA LOJOVIĆ O NOVIM OSNOVAMA VASPITANjA I OBRAZOVANJA U VRTIĆIMA

Inicijativa dece u prvom planu

Godine uzleta je nova programska koncepcija predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Predstavlja reformu dosadašnjeg rada sa mališanima od šest meseci do šest i po godina. Nove osnove se uvode sukcesivno u sve predškolske ustanove u Republici Srbiji tokom poslednje dve i po godine, a Predškolska ustanova Zrenjanin je započela implementaciju od 1. septembra 2021. godine. Izabrana su dva vrtića za jezgra promene („Leptirić” i „Biberče”), i napravljen je plan širenja na ostale vrtiće (ukupno ih ima 20 na teritoriji Grada). O novim pravilima, načinu rada sa mališanima razgovaramo sa Tatjanom Lojović, pomoćnicom direktora Predškolske ustanove Zrenjanin.
– Za uvođenje nove programske koncepcije smo se pripremali godinama kroz različite projekte. Najvažniji su „Vrtići bez granica 3”, „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje”. Da bi se sprovela implementacija, morala je većina zaposlenih (150) da prođe određene obuke koje su u vezi sa novim osnovama, a mentorsku podršku imali smo od Ministarstva prosvete. Potom smo morali da prilagodimo radne sobe i preuredimo fizički prostor kako bi sve bilo prilagođeno i dostupno deci. Imali smo veliku podršku od Grada Zrenjanina.

Da li su se roditelji navikli na novi način rada?
– U principu, sve ono što je bilo bitno, radi se i dalje, ali na drugi način. Deca se podstiču da primećuju svet oko sebe, da uočavaju detalje, da postavljaju pitanja i da budu kreativna. U realizaciji vaspitno-obrazovnog rada koji realizuju vaspitači i deca, uključuju se porodice i stručnjaci iz lokalne zajednice, bilo da je to muzika, sport, kultura… Roditelji su, naravno, bili upoznati sa novinama u radu i polako se svi prilagođavaju. Pomogli su u svakom smislu, u značajnoj meri su doprineli da se preuredi fizički prostor, a pogotovo su doprineli učešćem u realizaciji vaspitno-obrazovnog rada. Cilj ove reforme je da se deca uvode u realni život društvene zajednice, da dožive život mimo vrtića. To otvara i pitanje reforme kasnijeg obrazovnog sistema i školovanja.

Da li postoji rok do kada se navedena reforma mora u potpunosti sprovesti?
– Od ove školske godine svi gradski vrtići počeli su da rade po novim osnovama. U obavezi smo da se rukovodimo Pravilnikom o osnovama programa, dobili smo i novu pedagošku dokumentaciju, dnevnike rada, projektni portfolio… Sve se zasniva na iniciranju dece, šta ona žele, čime hoće da se bave.

Da li je vaspitačima lako da se uklope u nov način rada?
– Nijedna promena nije laka. Međutim, ovo je jedan proces. Vaspitači i medicinske sestre vaspitači moraju sa onog naviknutog načina rada pređu na realizaciju projekata i za to će trebati izvestan period. U ovim promenama veliku podršku imaju od stručnih saradnika i saradnika.

Da li je neophodno povećati i broj zaposlenih i šta predstoji?
– Mi imamo dovoljan broj zaposlenih za 114 radnih grupa (zajedno sa bolničkom grupom). I dalje je po grupi dva vaspitača i to se ne menja. Ove školske godine imamo 2.513 dece i 392 radnika u ustanovi. U narednom periodu jedan od prioriteta nam je horizontalna razmena među vrtićima. Na ovaj način će zaposleni nastaviti da unapređuju svoje profesionalne kompetencije.

S. Vorkapić

  • ZRENJANIN JEDINI SA STRATEGIJOM
    – „Strategija za unapređivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja Grada Zrenjanina” nastala je kao rezultat inicijative pokrenute u okviru projekta „Vrtići bez granica 3”,
    koji su partnerski realizovali UNICEF, Ministarstvo prosvete, Centar za interaktivnu pedagogiju i Grad Zrenjanin. Cilj je bio da se poveća obuhvat dece kvalitetnim predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem i obezbedi što kvalitetniji rani razvoj i učenje, kao i dobrobit dece i njihovih porodica. Grad Zrenjanin je jedini grad u Srbiji koji ima Strategiju u vezi sa predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem – istakla je Tatjana Lojović, koja je učestvovala u izradi ovog dokumenta.