TEHNIČKI FAKULTET „MIHAJLO PUPIN”: Mesta za 390 brucoša

Krajem juna, 24, 25. i 26. prvi je upisni rok u prvu godinu za studente na osnovnim akademskim studijama, a kandidati će polagati prijemeni ispit 3.jula. Na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin” školske 2019/2020. godine, biće 390 indeksa: za studente čije se školovanje finansira iz budžeta 249 i 141 samofinansirajućeg.
Najviše je mesta za informacione tehnologije i inženjerski menadžment – po 80, zatim za informacione tehnologije – softversko inženjerstvo, mašinsko inženjerstvo, odevno inženjerstvo i industrijsko inženjerstvo u eksploataciji nafte i gasa po 40. Za inženjerstvo zaštite životne sredine (zajedno sa FTN) konkurs je raspisan za 35 kandidata, za menadžment informacionih tehnologija 20 i informatika i tehnika u obrazovanju – 15.

M.B.