TEHNIČKI FAKULTET „MIHAJLO PUPIN“: Za septembar – 181 slobodno mesto

Shodno svim merama epidemiološke bezbednosti i zaštite, na fakultetima su spremni za drugi upisni rok, na slobodna mesta preostala posle prvog kruga za školsku 2020/2021. godinu. Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu raspisao je konkurs za upis još 181 brucoša – 74 na budžetu i 107 na samofinansiranju. Prijavljivanje kandidata za osnovne akademske studije je 1. i 2. septembra, a 3. septembra je prijemni ispit.
Na informacionim tehnologijama ima 22 mesta (devet na budžetu i 13 za samofinansiranje), a na informatici i tehnici u obrazovanju 13 (8 budžet – 5 samofinansiranje). Studijski program menadžment informacionih tehnologija ima samo tri slobodna mesta (jedno je na budžetu), a informacione tehnologije – softversko inženjerstvo dva, i to samo za samofinansirajuće studente. Mesta, 38, ima na inženjerskom menadžmentu ( šest budžet i 32 samofinansiranje), a na mašinskom inženjerstvu 22 (12 budžet – 10 samofinansiranje). Za buduće brucoše ima mesta i na studijskom programu odevno inženjerstvu – 27 (od toga budžet 12, 15 samofinansiranje, 28 za buduće inženjere zaštite životne sredine (program sa Fakultetom tehničkih nauka Novi Sad) (18 na budžetu, 10 samofinansiranje) , a 26 mesta je posle prvog upisnog roka preostalo na industrijskom inženjerstvu u eksploataciji nafte i gasa – osam budžet i 18 samofinansiranje.

M. Bečejac