TF „MIHAJLO PUPIN”: Montira se lift

Na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu, počela je ove nedelje montaža lifta, za čiju je ugradnju, uz podršku lokalne samouprave, Pokrajina obezbedila tri miliona dinara. Akciju je pokrenula studentkinja Milica Knežević, koju činjenica da je vezana za kolica nije sprečila da bude dobar student. Od prošle godine, na Fakultetu je i Dražen Trivunović.

– Drago mi je što je obećanje ispunjeno, ne samo zbog Milice i mene, već svih onih koji bi želeli da studiraju na ovom fakultetu a teško se kreću ili koriste kolica. U auli Fakulteta svakodnevno gledam kako radovi napreduju – kaže Dražen.

Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost, prof.dr Zoran Milošević, izjavio je juna prošle godine da su rebalansom pokrajinskog budžeta obezbeđena tri miliona dinara za izgradnju lifta na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu.

– Naša namera je ne samo da pokažemo humanost, već pre svega da omogućimo da što više studenata sa invaliditetom upisuje i završava studije – rekao je tada prof. dr Zoran Milošević.

M. B.