TF „MIHAJLO PUPIN“: Uspešna akcija davanja krvi

Nastavljajući dugogodišnju uspešnu saradnju sa Tehničkim fakultetom „Mihajlo Pupin“ i Studentskim parlamentom, u utorak je održana još jedna uspešna akcija doborvoljnog davanja krvi u kojoj su bili angažovani i mladi volonteri Organizacije Crvenog krsta. Prikupljeno je 27 jedinica krvi. Bilo je više od 30 davalaca. Pozivu se odazvao veći broj, ali iz zdravstvenih razloga, nisu mogli da daju krv.

Davalac krvi može biti svaka zdrava osoba starosti između 18 i 65 godina kod koje se pregledom utvrdi da davanje krvi neće ugroziti nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila. Dr Duško Berić iz Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine, rekao je da se da je veoma važno da se među mladima razvije kultura davalaštva krvi. Ovakve akcije upravo su prilika da oni „probiju led“, da stvore naviku i postanu stalni davaoci krvi.

Osim zaposlenih i studenata, u akciji su učestvovali i drugi koji su želeli da doniraju dragocenu tečnost koja će nekome značiti život.

O uslovima koje treba da ispunjavaju oni koji žele da budu doborovoljni davaoci krvi, mogu da se informišu na sajtu: budidavalackrvi.com

M. B.

Foto: Crveni krst i LZ