U BOLNICI OTVOREN CENTAR ZA ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA: Pruža se medicinska i psiho-socijalna podrška

Zaštita žrtava seksualnog nasilja kreće od njihovih potreba, one su u središtu pažnje – ovo je način rada Pilot centra za žrtve seksualnog nasilja u Zrenjaninu, objašnjeno je na konferenciji povodom prve godišnjice postojanja Centra, koja je održana u Opšoj bolnici.

U septembru prošle godine Opšta bolnica je potpisala sporazum sa Pokrajinskim sekreterijatom za zdravstvo o osnivanju Centra za žrtve seksualnog nasilja, što je deo trogodišnjeg projekta Sekreterijata. Namera je da se devojkama i ženama žrtvama seksualnog nasilja pruži medicinska i psiho-socijalna podrška na jednom mestu – u prostorijama Centra koje su nedavno otvorene u novoj zgradi Opšte bolnice: – U pitanju su dve prostorije – jedna je ginekološka ordinacija za medicinski pregled žrtve, a druga je namenjena za pružanje usluga drugih zdravstvenih radnika gde se obavlja razgovor žrtve sa savetnicom za psihosocijalnu podršku, sa policijom i stručnjacima Centra za socijalni rad. Opremanje ovih prostorija finansirano je od sredstava projekta i za našu ustanovu opredeljno je 824.000 dinara – izjavila je dr Ivana Tešić, direktorka bolnice „Đorđe Joanović“.

Kako funkcioniše Centar, objasnila je koordinatorka Radne grupe Centra za žrtve Seksualnog nasilja u Zrenjaninu dr Milica Poučki: – Radna grupa je sačinila interni protokol za postupanje sa žrtvama seksualnog nasilja, koji odrazumeva da se žrtva, bilo sama ili u pratnji, sa policijom, javlja prvo Urgentnom centru, odakle će je medicinske sestre sprovesti u Centar gde se onda obavljaju opšti telesni i ginekološki pregled, a pomoć sve vreme pruža socijalna radnica iz nevladine organizacije za preventivu – kaže ona i dodaje da su u prošloj godini imali osam i u ovoj godini četiri slučaja seksualnog nasilja prema ženama starijih od 15 godina.

Obaveza osnivanja Centara za žrtve seksualnog nasilja proizilazi iz Istanbulske konvencije koju je država potpisala i ratifikovala 2013. godine, podsetila je koordinatorka stručnog tima za kreiranje i implementaciju modela Centara za žrtve seksualnog nasilja u Vojvodini, Danica Todorov. Ona dodaje da su do sada žrtve prolazile vrlo nezgodnu proceduru prijavljivanja nasilja: – Ono što je novo u radu Centra jeste da stavlja žrtvu u središte pažnje, polazimo od toga koje su njene potrebe jer je ona u tom osetljivom trenutku veoma izložena i od toga kako institucije u tom trenutku postupaju sa njom zavisi da li će se ponovo osećati kao žrtva – napominje ona.

Žrtvama nasilja koje se obrate Centru podršku pruža i savetnica, što je, kako kaže Radoslava Aralica iz Zrenjaninskog edukativnog centra, osoba od poverenja koja je tokom čitave procedure zaštite uz ženu, pružajući joj psihološku podršku ali i informacije o svemu što je očekuje.

Usluge Centra za žrtve seksualnog nasilja su besplatne i dostupne 24 časa, sedam dana u nedelji. Centar obezbeđuje poverljivost ličnih podataka.

Centar za žrtve seksualnog nasilja pri Opštoj bolnici „Đorđe Joanović“ osnovan je u okviru projekta Pokrajinskog sekreterijata za zdravstvo „Zaustavi – zaštiti – pomozi – snažniji institucionalni odgovor na rodno zasnovano nasilje u AP Vojvodini“. Prva dva centra su osnovana u Zrenjaninu i Novom Sadu, a potom i u Somboru, Subotici, Kikindi, Sremskoj Mitrovici i Vršcu.

M.Maričić

Foto: Z. Međo

centar za zrtve