UKINUT PORESKI KREDIT PREMINULIM POSEDNICIMA IMOVINE

Naslednici su dužni da prijave promenu vlasništva

Početkom prošle nedelje naš fotoreporter je ispred Gradske uprave zabeležio dugačak red građana, na čije kućne adrese su pristigla nova poreska rešenja. Radi se o tome da se ove godine na centralnom nivou pristupilo uparivanju podataka iz lokalne poreske administracije (LPA) sa podacima iz matičnih knjiga umrlih i da je sistem automatski pokojnim licima (koja se vode u sistemu kao vlasnici objekata) ukinuo poreski kredit, odnosno umanjenje za 50 odsto (na ime stanovanja na toj adresi), objašnjava Nikolina Šerfeze, šefica Odseka poreske administracije Gradske uprave.
Kako kaže, ispostavilo se da je izvestan broj obveznika koji se vode u bazi LPA preminuo i da su njihovi naslednici zaboravili na svoju zakonsku obavezu da prijave porez na imovinu na svoje ime.
– Neki, verovatno većina novih vlasnika nije znala da treba da prijave ili je mislila da smo umreženi sa katastrom, što nije slučaj, dok izvestan broj naslednika svesno nije promenio vlasništvo, kako bi ostvario neka druga prava, kao što je oslobađanje poreza za kupovinu prve nepokretnosti i slično – napominje naša sagovornica.
Nikolina Šerfeze navodi da je neophodno da svi novi vlasnici koji nisu prijavili promenu vlasništva, kao i stari vlasnici koji nisu prijavili promenu prebivališta, to učine kako bi ostvarili poreski kredit (- 50%). Poreske prijave se od 2014. godine podnose i za zemljište, kako poljoprivredno, tako i građevinsko. Prema njenim rečima, vlasnicima objekata koji stanuju (imaju prebivalište) na navedenoj adresi utvrđeni iznos poreza se umanjuje za 50 odsto. Obveznik može imati umanjenje samo na jednoj adresi.
– Do gužvi na šalteru LPA je došlo kada smo poslali naloge za uplatu. Napominjem – obaveza nastaje rešenjem, dok nalog za uplatu koji mi šaljemo, nije zakonska obaveza, štampaju ih samo mali broj LPA u Vojvodini i služe da podsete i obaveste obveznike o stanju duga. Nalozi za uplatu, kao i rešenja, šalju se na adresu koja je poslednja poznata nadležnom organu LPA. To znači, ako je nalog stigao na jednu adresu, ne znači da je porez za tu kuću ili stan, možda je za zemlju ili za neku drugu novu nepokretnost, ali nije prijavljena promena – objašnjava načelnica LPA i dodaje da se prilikom nasleđevinja imovine nasleđuje i porez koji je iza pokojnika ostao.
Nikolina Šerfeze naglašava da su zbog epidemijske situacije i velikog broja zaraženih i u LPA, bili primorani da zatvore šalter, ali službenici rade. Sva pitanja, molbe, žalbe, zahteve i ostalo građani mogu podneti na imejl: poreska.uprava@zrenjanin.rs ili pozvati na brojeve telefona 023/315-0030, 315 -0031, 315-0033, 315-0034.

  • PORESKE PRIJAVE SE POPUNjAVAJU KOD NOTARA
    – Rešenja za 2020. godinu na ime poreza na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige obračunata su u drugoj polovini septembra. Od 1. januara 2020. godine novi vlasnici imovine poreske prijave popunjavaju kod javnih beležnika, koji nam potom prijave dostavljaju elektronski. Za sve promene vlasništva koje nisu overene kod javnih beležnika, nakon 1. januara 2020. godine, poreski obveznici, odnosno novi vlasnici, imaju – kao i do sada, obavezu da nadležnoj poreskoj administraciji podnesu popunjenu prijavu PPI-2 uz prilog osnova sticanja, kako bi se porez utvrđivao novim vlasnicima, a zatvorile prijave prethodnih vlasnika – ističe šefica Odseka poreske administracije.
    – Iznos poreza zavisi od prometa ostvarenog u određenoj zoni za određenu nepokretnost u periodu od 1. januara do 30. septembra u godini koja prethodi godini za koju se radi oporezivanje – pominje Nikolina Šerfeze.
    Ona dodaje da u 2020. godini nije bilo značajnijeg povećanja iznosa i to za stanove, čija je vrednost na tržištu nekretnina porasla, dok je cena kuća (a samim tim i poreza), posebno u selima, znatno niža.

I. Isakov