VANREDNO UREĐENjE CENTRALNOG GROBLjA UZ ZADUŠNICE I SVE SVETE

Čišćenje, orezivanje, košenje…
Na Centralnom groblju privodi se kraju vanredno uređivanje uoči verskih praznika posvećenih pokojnicima. Prema rečima vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo” Gorana Fijata, reč je prvenstveno o košenju trave, čišćenju trotoara i prostora oko grobnih mesta, kao i o orezivanju i uređivanju stabala i čišćenju ivičnjaka.
S. V.

Opširnije u štampanom izdanju…