“VODOVOD”: U toku javna nabavka za radove u ulici Radnoti Mikloša

U ulici Radnoti Mikloša urušila se površina puta, što je prouzrokovalo oštećenja na kanalizacionoj mreži ispod, saopštilo je JKP Vodovod i kanalizacija”.

Ulica Radnoti Mikloša je zatvorena za saobraćaj 4. septembra na osnovu Rešenja Gradske uprave – Odeljenja za urbanizam.

Urušavanje putne površine se nastavilo i proširilo, pa bi dalje korišćenje ulice za saobraćaj moglo da ugrozi bezbednost građana, a prouzrokovalo bi i veća oštećenja na kanalizacionoj mreži. U pitanju je mreža preko koje se vrši prikupljanje fekalne i kišne kanalizacije sa teritorije više od pola grada, nakon čega se dalje odvodi ka Aleksandrovačkom kanalu. Radovi koji treba da se izvrše na fekalnoj kanalizacionoj mreži su vrlo zahtevni, izvodiće se na dubinama i do 6 metara – navode u JKP „Vodovod i kanalizacija“.

Kako ističu, pripremili su tehničku dokumentaciju na osnovu koje je raspisana javna nabavka za sanaciju havarije na kanalizacionoj mreži u ulici Radnoti Mikloša. Otvaranje pristiglih ponuda izvršiće se 9. novembra, nakon čega sledi potpisivanje ugovora i početak radova.

Radovi će trajati najmanje 20 radnih dana.

Pošto je u pitanju jedna od najznačajnijih crpnih stanica u gradu, JKP „Vodovod i kanalizacija“ će iskoristiti priliku da za vreme radova na mreži izvrši i revitalizaciju same crpne stanice, a koja nije rađena od momenta njenog puštanja u rad.

L.Z.

foto: JKP Vodovod