ZASEDALO GRADSKO VEĆE: Podrška korišćenju solarne energije u Banji „Rusanda“

Prihodi budžeta grada Zrenjanina u prvom polugođu iznosili su milijardu i 742,7 miliona dinara što je 47 odsto planiranog priliva, a rashodi miijardu i 712,37 miliona.

Udeo prihoda bužeta čini četvrtinu od 6 milijardi i 906,5 miliona dinara ukupno ubranih javnih prihoda na području Zrenjanina – saopšteno je na sednici Gradskog veća Zrenjanina, održanoj u sredu. S obzirom na bolje punjenje budžeta u drugom polugodištu očekuje se da planirani nivo javnih prihoda koji ulazi u bužet Grada bude veći u odnosu na planirani.

Iz gradskog budžeta biće izdvojeno do 2 miliona dinara za finalizaciju projekta korišćenaja solarne energije u Specijalnoj bolnici Banja „Rusanda“, budući da su iz budžeta AP Vojvodine obezbeđena 3 miliona i 111 hiljada dinara, a vrednost projekta je 5 miliona i 165.306 dinara. Radi se o uređajima za grejanje vode u bazenu za rehabilitaciju bolesnika, na kom je poslednja ozbiljnija intervencija obavljena pre više od četiri decenije.

Usvojena je Odluka o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih objekata – zimskih bašti na površinama koje nisu površine javne namene. Objekat mora biti jedan metar udaljen od kolovoza,i da omogućava kretanje pešaka u pojasu širine najmanje 2 i po metra.

Održavanje javnih površina poverava se JKP „Čistoča i zlenilo“, a privodi se kraju postupak javne nabavke za uslugu održavanje puteva u nadležnosti grada. Održavanje puteva republičkog značaja u nadležnosti je „Puteva Srbije“.

Izmenom Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Zrenjanina opredeljene su dve parcele (u Mužlji i radnoj zoni „Jugoistok“) za prodaju, o čemu će uskoro biti objavljen oglas. Usvojeno je više odluka o izmenama planova generalne i detaljne regulacije Jugoistok“ i „Jugoistok 1“ i naseljenog mesta Lazarevo.

M. S-n.