PROGRAM „ERAZMUS PLUS”: Saradnja sa Obuda univerzitetom u Budimpešti

„Erazmus plus”, program Evropske unije, namenjen je finansiranju projekata, partnerstava, događaja i mobilnosti u oblasti obrazovanja i obuka, mladih i sporta od 2014. do 2020. godine, u koji je uključen i Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin”, a njihov evropski partner je Obuda univezitet u Budimpešti, i to u tekstilnom studijskom programu. Predviđeno je da letnji semestar u Zrenjaninu završe dva studenta iz Budimpešte, kao i petoro studeneta sa TF „Mihajlo Pupin” na Obuda univerzitetu, što će im biti priznato, naravno, kroz bodove.

Profesori sa Obuda univerziteta, dr Oršolja Nađne Sabo i dr Andraš Kolestar, borave nedelju dana u Zrenjaninu, a između ostalog, oni će za to vreme predavati studentima sa studijskog programa odevno inženjerstvo. U razgovoru sa dekankom dr Dragicom Radosav i dr Vasilijem Petrovićem, šefom katedre za tekstilno odevne nauke i dizajn, govoreno je o pravcima dalje saradnje.


M.B.