ZRENJANIN U MEĐUNARODNOM PROJEKTU EVROPSKE UNIJE: Pojačati javni prevoz i biciklizam i rasteretiti saobraćajnice

8-3-logo RCR SMILE

8-3-logo2 RCR Smile

Tema novog projekta prekogranične saradnje u kojem učestvuje grad Zrenjanin sa partnerom Regionalnim centrom za društveno-ekonomski razvoj Banat (RCR Banat) jeste održiva urbana mobilnost. U pitanju je rešavanje saobraćajnih problema, ali ne na konvencionalan način, na primer izgradnjom infrastrukture, već primenom mera koje motivišu ljude da u svakodnevnim aktivnostima manje koriste putničke automobile, a više druge načine kretanja.

Naziv projekta je je „Smajl“ (SMILE – „Prva i poslednja milja mobilnosti u raznovrsnim i paradigmatskim urbanim područjima regiona Adrion“). U sklopu prvih aktivnosti analizirana je trenutna situacija na teritoriji grada Zrenjanina u oblasti saobraćajne infrastrukture, tokova saobraćaja, turističkih potencijala i smeštajnih kapaciteta.

Nakon toga, planirano je da se putem raznovrsnih mera poveća javni prevoz, podstaknu biciklizam i šetnja, zatim da se smanji uticaj neefikasne isporuke tereta, kao i da se oslabi pritisak na prekogranične puteve koji ne mogu da prihvate povećani saobracćaj, kao i na glavne urbane puteve.

Projekat „Smajl“ obuhvata zemlje regiona Adrion, koji čine Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Grčka, Italija, Crna Gora, Slovenija i Srbija. Učestvuje 11 gradova ovih država – Venecija, Dubrovnik, Tirana, Koper i drugi. Razvijeniji regioni biće primeri dobre prakse i ukazivaće na probleme koje su imali i kako su ih rešavali.

Ovaj program prekogranične saradnje Evropske unije počeo je u januaru ove godine, a trajaće do oktobra 2019. Ukupna vrednost Projekta je blizu milion i po evra (1.290.415).

M.M.