JKP „ĆISTOĆA I ZELENILO“: Novi usisivač lišća

Javno komunalno preduzeće „Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin kupilo je novi usisivač. Njegova namena je sakupljanje, usisavanje i mlevenje lišća, sa javnih površina. Kupovinom novog usisivača, omogućeno je brže i lakše sakupljanje i utovar lišća, što radnicima „Čistoće“ ubrzava posao, a javne površina ostavlja čiste i uredne.

Foto: JKP ,,Čistoća i zelenlo,,