AFERA: PODNETE DISCIPLINSKE PRIJAVE PROTIV TROJICE RUKOMETNIH SUDIJA REGIONA SREDNJI BANAT

Fingirana sednica Skupštine?

Poslednjih dana Zajednicu sudija i kontrolora okružnog saveza srednjeg Banata (ZSiK OkrRS srednji Banat) potresa afera. Protiv trojice rukometnih sudija Marka Obradovića, Vladimira Vučića i Saše Jandrića podneta je disciplinska prijava Zajednici sudija i kontrolora rukometnog saveza Srbije (ZSiK RSS), jer su, navodno, sačinili i potpisali zapisnik sa sednice Skupštine ZSiK OkrRS srednji Banat, a da sednice, navodno, nije ni bilo i da su na protivzakonit način pokušali da utiču na rad Skupštine čiji su članovi.
TRI TAČKE DNEVNOG REDA
Podsetimo, 12. juna u Kristalnoj dvorani održana je vanredna Skupština ZSiK OkrRS srednji Banat na kojoj je prisustvovalo 13 delegata (Vladimir Vučić, Marko Obradović, Saša Jandrić, Zorica Mašić, Aleksandar Pandžić, Milan Milinović, Tamara Savković, Marijana Savković, Nataša Dabić, Anđela Novaković, Đorđe Vujackov, Goran Ristić i Borislav Aćimović), kako bi smenili postojećeg predstavnika u Skupštini i izabrali novog. Kako „Zrenjanin” saznaje, prva tačka dnevnog reda bila je izbor predsedništva, te je Obradović izneo svoj predlog da u radnom predsedništvu, pored njega, budu Saša Jandrić i Vladimir Vučić. Za verifikacionu komisiju predloženi su Dragan Josifovski, Đorđe Vujackov i Zorica Mašić, što je i usvojeno, a za overivače zapisnika određeni su Vladimir Vučić i Marko Obradović, za zapisničara Saša Jandrić.
Zatim je Obradović otvorio drugu tačku dnevnog reda i predložio da se Darko Grubački razreši dužnosti predstavnika u Skupštini ZSiK RSS, koji je usvojen. Otvarajući treću tačku dnevnog reda, Obradović je istakao da novi delegat u Skupštini ZSiK RSS treba da bude Aleksandar Pandžić, član koji ima najveći autoritet i najbolji status u Zajednici, i predlog je takođe usvojen.
SUMNJIV ZAPISNIK
Siniša Lazić, predsednik Skupštine ZSiK RSS, izrazio je sumnju u navedeni zapisnik te je Nadzornom odboru podneo zahtev za vanrednu kontrolu nad zakonitošću donesenih odluka Skupštine ove teritorijalne zajednice.
– Molimo vas da u smislu vaše nadležnosti i odgovornosti proverite sve članove Skupštine ZSiK OkrRS srednji Banat, kojih je 18 prema raspoloživoj evidenciji i popisu godišnje članarine za 2018. godinu, na okolnosti da li je svako od imenovanih i navedenih u zapisniku sa vanredne sednice Skupštine ZSiK OkrRS srednji Banat od 12. juna 2018. godine, bio pozvan na sednicu pismenim putem sa dostavljenim dnevnim redom i radnim materijalom, te da li je prisustvovao sednici i učestvovao u izglasavanju odluka koje su donete tom prilikom – piše u zahtevu koji potpisuje Siniša Lazić.
Nadzorni odbor ZSIK RSS je 19. juna doneo odluku o sprovođenju vanredne kontrole odluka i uputio obavezujući zahtev svim članovima Skupštine odnosne teritorijalne zajednice da u roku od 24 sata dostave pisane izjave o donesenim odlukama Skupštine ZSiK OkrRS srednji Banat.
ZAKLJUČAK NADZORNOG ODBORA
Nakon što je Nadzorni odbor 22. juna sagledao činjenično stanje, konstatovano je „da je Marko Obradović dostavio dodatnu izjavu koja je suštinski i nepobitno kontradiktorna njegovoj prethodno dostavljenoj izjavi, te prvobitno dostavljenom zapisniku sa sednice Skupštine, iz koje se vidi da ni u kom slučaju nisu postojali uslovi za donošenje pravno valjane odluke, te da je dostavljeni zapisnik overen Obradovićevim svojeručnim potpisima u dvostrukoj ulozi – kao predsedavajućeg sednicom i kao overivača zapisnika, dok potpisi Vladimira Vučića kao overivač zapisnika i Saše Jandrića kao zapisničara, predstavljaju lično prihvatanje garancije za verodostojnost zapisnika kao službenog dokumenta u zakonskom smislu. Iz dostavljene izjave Vladimira Anđelova može utvrditi da nije prisustvovao sednici i nije mu dostavljen poziv, a iz izjava Đorđa Vujackova i Jovana Ristića može se zaključiti da nisu bili na sednici, ali da im je zatraženo da glasaju elektronskim putem, što su i „učinili”, a što je u suprotnosti sa sadržajem predmetnog zapisnika. Od naročitog je značaja da je Đorđe Vujackov u zapisniku naveden kao jedan od članova verifikacione komisije koja je utvrdila prisustvo svakog od članova Skupštine, a da se on pismenim putem izjasnio drugačije. Poređenjem priložene dokumentacije može se zaključiti da predmetna sednica Skupštine nije ni sazvana niti održana. Obradović, Vučić i Jandrić, svaki u domenu svojih uloga, sačinili su, overili svojeručnim potpisima i prosledili ZSiK RSS radi daljeg postupanja, zapisnik sa sednice kao službeni dokument, iako su znali ili morali znati da sednica nije ni sazvana, ni održana, a posebno što su uokvirili sadržaj zapisnika sa podacima o prisustvu članova koji su sami izjavili da nisu bili prisutni”.
Nadzorni odbor je predložio organima ZsiK RSS da poništi Odluku o opozivu Darka Grubačkog i izboru Aleksandra Pandžića za novog delegata ZSiK OkrRS srednji Banat, te da pokrenu postupak radi utvrđivanja disciplinske odgovornosti protiv Obradovića, Vučića i Jandrića i da se posebno preispita odgovornost Zorice Mašić i Dragana Josifovskog zbog oglušivanja o obavezujući zahtev Nadzornog odbora za dostavljanje pisanih informacija.
– Nadzorni odbor zaključuje da, ukoliko se utvrdi da zapisnik sa sednice nije verodostojan stvarnim dešavanjima, tako što bi se utvrdilo da je fiktivno i osmišljeno sačinjen radi sticanja određenih prava na nedozvoljen i protivzakonit način, tada postoje jasni elementi zakonske odgovornosti Marka Obradovića, kao ovlašćenog lica ZsiK OkrRS srednji Banat – navodi Lazić.

 

  • IZJAŠNJENJA „OKRIVLJENIH”
    – Potvrđujem da je Odluka o zameni delegata sprovedena većinom glasova i u skladu sa normama ZsiK OkrRS srednji Banat. Naša zajednica je mala po broju članova i sve odluke se donose na Upravnom odboru (UO) i potom iznose svim članovima Skupštine. Ista praksa bila je u navedenoj Odluci. Prvo su se članovi UO izjasnili o predlogu Odluke, a potom je dostavljena svim članovima Skupštine koji su se o njoj izjasnili većinom glasova. Na osnovu toga je Odluka verifikovana, kao i sve prethodne koje donosi ZsiK OkrRS srednji Banat – napisao je Marko Obradović u prvom dopisu Zajednici sudija i kontrolora RSS, da bi poslao još jedan u kojem preciznije objašnjava na koji način ZsiK OkrRS srednji Banat radi i ističe da je na spornom sastanku prisustvovalo devet članova od 17 (prisetimo se da je u zapisniku navedeno 13 delegata, prim. novinarke).
    Đorđe Vujackov i Jovan Ristić su u svojim izjašnjenjima napisali da su poziv za glasanje dobili putem imejla i na taj način glasali, čime potvrđuju da nisu prisustvovali sednici, dok se u zapisniku navodi da su verifikovali mandate.

I. ISAKOV

Marko Obradović
Marko Obradović