BRIGA O ELEKTRONSKOM OTPADU UZ SLOGAN „UKLJUČI SE, RECIKLIRAJ!”

Stigla oprema, sledi edukacija i aplikacija

Pilot akcijom sakupljanja, transporta i odlaganja elektronskog i električnog otpada početkom sledeće godine započeće kampanja koja za zadatak ima podizanje svesti o značaju upravljanja njime. Projekat „Cirkularno inovativne i otporne gradske laboratorije u regionu Adrion” (CIRCLE), čiji je cilj unapređenje znanja o praktičnoj održivosti principa cirkularne ekonomije, sprovodi Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj (RCR) Banat. Sa realizacijom se krenulo februara prošle godine, a završetak je planiran u julu naredne.

VIŠI NIVO REŠAVANJA
– Prelazak sa linearne na cirkularnu ekonomiju izuzetno je težak proces, ali u ovom trenutku je neizbežan. Preduslov za uspešnost Projekta je da do korisnika dođe informacija da stari televizor, računar, veš mašina ili šporet ne smeju biti ostavljeni pored kontejnera sa ostalim komunalnim otpadom – ističe Irena Živković, direktorka RCR Banat.
Prema njenim rečima, dugoročno podizanje svesti u oblasti upravljanja elektronskim otpadom su krucijalni pravci razvoja aktivnosti. Polazna tačka i preduslov za ostvarivanje dobrih rezultata bilo je uspostavljanje cirkularne laboratorije u oblasti upravljanja elektronskim otpadom na teritoriji Zrenjanina.
Nakon toga, dogovorom se došlo do odluke o nabavci opreme koja je najpotrebnija. U pitanju su, kaže, kombi vozilo za transport otpada, pet velikih i pet manjih kontejnera, čija je ukupna vrednost blizu 50 hiljada evra.
Memorandumima koji su potpisani sa JKP „Čistoća i zelenilo” i ovlašćenim operaterom „Eko-metal” iz Vrdnika u rad virtuelne cirkulatorne laboratorijesu uključeni svi relevantni činioci. Otpad će skupljati „Čistoća” i kasnije ga predati firmi „Eko-metal” koja će dalje upravljati njime. U pilot projekat biće uključene osnovne i srednje škole na teritoriji Grada, Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin” i Viša tehnička škola, poručuju iz RCR Banat.
J. Šormaz

Opširnije u štampanom izdanju