DIJALOG URBANISTA I SUGRAĐANA O NOVIM PLANOVIMA ZA ZONU „JUGOISTOK“

Zabrinuti žitelji Toše Jovanovića

Na prošlonedeljnom zasedanju gradske komisije za planove, primedbe na Plan generalne regulacije „Jugoistok“ obrazlagalo je sedam građana koji su u sa članovima komisije pokušali da reše sporne tačke Plana. Stanovnike Ulice Toše Jovanovića predstavljala su čak tri žitelja čija je osnovna zamerka bila neprecizna formulacija, koja u zoni porodičnog stanovanja omogućava gradnju „više objekata porodičnog stanovanja sa većim brojem stambenih jedinica“ na parcelama čija je površina veća od 2.000 kvadratnih metara. To je, smatraju, kontradiktorno sa samim značenjem porodičnog stanovanja u kojem su dozvoljene maksimalno tri stambene jedinice.
– Formulacija je podložna manipulacijama i zbog toga građani ovog dela grada traže da se ona ukine – navedeno je u prigovoru.

MANIPULACIJA PLANSKIM FORMULACIJAMA
– Imamo saznanja da se na parceli u našoj ulici planira izgradnja 54 stana, što je protivno svim pravilima gradnje u zoni porodičnog stanovanja. Reč je o stambenoj zgradi višeporodičnog stanovanja koja, kao takva, ne sme da se nalazi u ovoj zoni – rekao je Milan Jovanov, jedan od podnosioca primedbi.
Sugrađani su takođe ukazali na nedoslednosti Plana, navodeći da je na parcelama iste površine u njihovoj ulici u jednom slučaju dozvoljena izgradnja osam stanova, a u drugom slučaju, prema njihovim saznanjima, neopravdanih 54. Zbog toga traže da se ona na neki način ispravi, jer smatraju da je prilagođena interesima pojedinaca koji su u njihovoj ulici videli dobru priliku za investiranje i zaradu.
– Čuo sam da se sređuju papiri za gradnju stanova. Već sada imamo problema sa kanalizacijom i vodom, a investitor se sigurno neće upustiti u rešavanje tog pitanja. Nećemo dobiti veći prečnik cevi kišne kanalizacije koja ni sad ne može da primi vodu, a da ne pričamo o fekalnoj – kaže Dragoslav Vukobrat, koji se nedavno doselio u ulicu, i dodaje da je podneo zahtev kako bi saznao ko je promenu u Planu inicirao, a informaciju očekuje u zakonskom roku od 40 dana.
Bogoljub Stefanović, starosedelac ulice, ima utisak da komisija koja je unela izmenu nikada nije prošla njihovom čaršijom. Objašnjava da bi gradnja višespratnica među prizemnim kućama narušila intimu ljudi koji žive u njima.

NAKNADNA ODLUKA URBANISTA
Članovi komisije ukazali su da sporno pitanje Plana generalne regulacije „Jugoistok“ uopšte nije razmatrano sa ovom izmenom već da je u pitanju odluka doneta 2018. godine. Takođe su naveli da u protekle dve godine nije bilo primedbi u vezi sa ovim pitanjem.
– Da je navedena primedba dostavljena tokom ranog javnog uvida mi bismo mogli traženo da uradimo ukoliko bi se komisija složila. Svi zainteresovani koji su na lokaciji uložili sredstva za izgradnju nemaju mogućnost da se izjasne. Ukoliko bismo prihvatili ovu primedbu morali bismo ići na novi javni uvid, kako bi svi građani bili obavešteni o tome – rekla je Branka Bajović, odgovorni urbanista.
Članovi komisije objasnili su da je dozvoljena spratnost ista kao i za porodično stanovanje, zbog čega misle da tu ne postoji problem. Trenutno je u ulici Toše Jovanovića maksimalno dozvoljeno zidanje objekata sa prizemljem, jednim spratom i potkrovljem, ali je broj stambenih jedinica ono što brine građane.
Uz zapisnik zatvorene sednice komisije Plan će se uputiti na skupštinsko usvajanje i na taj način će postati javno dostupan, zajedno sa stavom komisije o navedenim primedbama (prihvata se/delimično se prihvata/ne prihvata se), objašnjavaju nadležni

J. Šormaz

 

  • EKSPROPRIJACIJA, RENOVIRANJE I JASNIJE FORMULACIJE
    Građani su na zasedanju komisije tražili da se prihvatanje eksproprijacija zemljišta predviđene Planom odvoji od legalizacije, i upitali zašto se vlasnici parcela kojima se planom predviđa uzimanje zemljišta nisu lično o tome obavešteni.
    Tražila se i dozvola za dograđivanje sprata na zgradi u ulici Vojvode Petra Bojovića, uz argument da se u istoj ulici gradi zgrada više spratnosti. Komisija je primedbu odmah i usvojila.
    Sporne su bile i formulacije u vezi sa maksimalno dozvoljenom visinom zgrade. Podnosilac primedbe tražio je da se umesto određene i visine i spratnosti Plan fokusira na jedan od tih parametra, sa čime su se složili i urbanisti. Diskutovalo se i o pravilima u vezi sa povučenom etažom, o čemu će komisija naknadno doneti odluku.