Dobar čovek u vreme smrti

Piše: Dalibor Bubnjević

Dobar čovek u vreme smrti „Vreme u kome živimo je nevidljivom rukom promenilo sve, pa donekle i uređivačku politiku vašeg i našeg lista. Čini mi se da je na ispitu pala nauka u prvom redu, a za njom i svi ostali. Ne dozvolimo da na ispitu padne i čovek. Čovečno u čoveku. Zbog svega navedenog, predlažem da list ‘Zrenjanin’, umesto ankete za naj političara, lekara, prosvetara… pokrene akciju za izbor najboljeg čoveka našeg grada, pa time napravi makar mali pomak u promovisanju vrline koja se dobrotom naziva“. Predivan tekst koji ste pročitali je pismo koje sam dobio od naše drage čitateljke, a moje prijateljice Mire B. Kako to kod ekonomista biva, bila je direktna i jasna. Međutim, da li smo spremni i sposobni za suočavanje sa realnošću koju nam, između ostalog, Mira predočava? Uveren sam da je mnogo kvalitetnih ljudi oko nas. Svaki dan (do)kazuju profesionalizam, čak i spremnost da pomognu čoveku u nevolji. Da li ih to čini dobrim ljudima? U sadašnjem sistemu vrednosti, svakako ih izdvaja. S druge strane, kada je normalno postalo nenormalno? Svet se promenio! Korona je unela nemir u društvo, pa samim tim i u naše živote. Na zdravstveno stanje i ishod eventualnog lečenja presudno utiče On (Bog). Međutim, mnogo toga je u našim rukama. Za početak – da budemo dobri ljudi, pa da nas Mira predloži za najboljeg čoveka.