DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE MALA AMERIKA

U planu nova zgrada

U toku je rani javni uvid za izradu izmena i dopuna prostorne celine II koja obuhvata deo starog gradskog jezgra.
Uvid u Plan generalne regulacije Mala Amerika održava se u trajanju od 15 dana, od 12. februara do 27. febrauara, svakog radnog dana u zgradi Skupštine grada Zrenjanina, Trg slobode 10, u prostoriji 112. Povremeno prisustvo predstavnika obrađivača urbanističkog plana, kako je navedeno u javnom pozivu, biće obezbeđeno po potrebi.
U urbanističkoj celini 4 planira se nova javna površina i izgradnja nove pristupne ulice, od raskrsnice Ulice Žarka Zrenjanina i Ulice Brigadira Ristića, pored Jezera 2, a u funkciji opsluživanja novoplaniranog bloka višeporodičnog stanovanja. Nove izmene i dopune Plana odnose se na mogućnost izgradnje stambenih objekata visine do 30 metara u ovoj urbanističkoj celini u Maloj Americi.
S.V.

Opširnije u štampanom izdanju