IN MEMORIAM: Preminula prof. dr Dijana Karuović

IN MEMORIAM: Preminula prof. dr Dijana Karuović

Juče je posle teške bolesti preminula prof. dr Dijana Karuović (rođena Naumov), profesorka Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin” Univerziteta u Novom Sadu. Vest je bolno odjeknula među zaposlenima na fakultetu, studentima, kolegama, saradnicima, sugrađanima… Pamtiće je po osmehu, optimizmu i hrabrosti, čak i u situacijama kada joj je bilo najteže.

Rođena je 14. marta 1978. godine u Zrenjaninu. Diplomirala je na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu i dobila zvanje profesora informatike. Prosečna ocena koju je ostvarila tokom studija bila je 9.90. Nagrađivana je četiri puta za izuzetne rezultate u toku studiranja, a 1999. je izabrana za najboljeg studenta Fakulteta. Magistarsku tezu „Održavanje nastavnog materijala u sistemu učenja na daljinu“, odbranila je 4. marta 2004. pod mentorstvom prof. dr Dragice Radosav. Doktorsku disertaciju „Model korisničkog interfejsa interaktivnog obrazovnog softvera“, odbranila je 2009. godine – mentor prof. dr Dragice Radosav i stekla akademski naziv doktora tehničkih nauka.

Od novembra 2000. bila je stalno zaposlena na TF „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu.

Na sajtu oceniprofesora.com, student su zapisali da je prof. dr Dijana Karuović „vise nego korektna, elokventna, predavanja su interesantna, uvek pomogne studentima i izađe im u susret, dobar predavač i odličan profesor… prijatna i moderna, odgovorna, savesna, tačna…”

Prof. dr Dijana Karuović biće sahranjena u ponedeljak, 31. januara, u 15 časova, na Reformatorskom groblju u Zrenjaninu.