KORISNO: Studenti na kursu prve pomoći

Studenti prve godine Tehničkog fakulteta  „Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu  pohađaju kurs prve pomoči. Na Tehničkom fakultetu obukom je  u tri  termina  obuhvaćeno je 307 studenata. Veliku pomoć prilikom organizacije programa obuke pružili su članovii Studentskog parlamenta.

 Instruktori i predavači Crvenog krsta Zrenjanin realizuju praktičan deo kursa na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ Univerzitet u Novom Sadu je na osnovu odluke Senata uveo obaveznu obuku iz prve pomoći za sve studente prve godine osnovnih studija. Neposredni organizatori su Medicinski fakultet Novi Sad i Crveni krst Grada Novog Sada, kao i Crveni krst Grada Zrenjanina. Teorijski deo obuke realizuju timovi sa Medicinskog fakulteta, a praktičan deo obuke sertifikovani demonstratori Crvenog krsta.

Do kraja školske godine obuku će pohađati 7125 studenata sa svih fakulteta Univerziteta, izuzev studenata Medicinskog fakulteta koji će pohađati program matične institucije. U svim aktivnostima vezanim za obuku i demonstraciju praktičnog rada uključeni su i Zavod za hitnu medicinsku pomoć  Novi Sad i Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata. Akciju je podržao  Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost i Gradske uprave za zdravstvo.

M.B.