KRETANJA NA TRŽIŠTU RADA U NAŠEM OKRUGU

Najviše se traže zanatlije i stručnjaci

Broj nezaposlenih na evidenciji Nacionalne službe zapošljavanja (NSZ) – Filijala Zrenjanin se povećava. U Srednjobanatskom okrugu 10.809 osoba traži zaposlenje, a od toga je u Zrenjaninu 5.554 nezaposlenih. Stanje pre početka pandemije, na kraju februara, ukazuje da je na našem području bilo ukupno 10.716, a u Zrenjaninu 5.289 onih koji su tražili posao.
Prema stručnoj spremi, na evidenciji je 5.140 nekvalifikovanih, 181 polukvalifikovanih i 28 visokokvalifikovanih radnika. Onih sa trogodišnjom srednjom školom je 2.057, a sa četvorogodošnjom 2.170. Nezaposlenih sa višom ili visokom školom je 424, diplomu fakulteta ima 808 osoba, a tu je i jedan doktor nauka.
M. Bečejac

Opširnije u štampanom izdanju